RAPPORTER

Publiceringsdatum 20200226

Rubrik

Fortsatt oklart om kulturbudget i Göteborgs kommun.

Område

Parti / partier

Göteborgs kommun

C KD L MP M S SD V Demokraterna F!

Detta resulterade i ett tjänstemannaförslag från kulturförvaltningen där ledningen och facken gemensamt lade till en skrivelse där man påpekade vilka konsekvenserna skulle bli. Dels skulle utbudet strida mot den kulturplan som kommunen arbetar utifrån både vad gäller tillgänglighet och vad gäller insatser för barn, unga och gamla. Dels skulle det påverka det arbetsmiljöarbete som startats efter att en arbetsmiljöenkät påvisat att det fanns stora brister. Detta skulle i sin tur påverka sjukskrivningar och möjlighet att behålla och rekrytera kompetent personal. Kulturnämnden återremitterade frågan till kommunledningen, men fick nej. Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson M, var mycket tydlig med att det inte fanns ytterligare medel till kulturnämnden.
Innan jul avvärjdes, efter massiva protester, hoten mot folkbiblioteken och en del andra verksamheter. Men, kulturskolan och Film i Väst fick besked om nedskärningar. Angereds Teater som precis gjort en omorganisation för att frigöra medel för mer verksamhet fick meddelande om åtgärder som syftar till nedskärning, kanske nedläggning.
Fortfarande i slutet av januari saknas 3 MKR som kulturnämnden har fram till mars på sig att skaffa fram, läs skära i verksamheten. De säger att det behöver bli inom biblioteksområdet.
I Göteborg skiljer man på folkbibliotek och skolbibliotek, men ibland finns folkbibliotek i en skola. Nu vill kulturförvaltningen att skolförvaltningen ska ta en del av kostnaden.
Men, det finns alltså risk att även skolbiblioteken hotas. I dessa tider när fejk news är ett stort hot och kritiskt tänkande är en av de viktigaste kunskaperna för att orientera sig i samhället, då hotas skolbiblioteken.
Biblioteken, såväl folkbiblioteken som skolbiblioteken utgör både en källa till kunskap med böcker, tidskrifter och tillgång till media och är dessutom viktiga samlingsplatser. Särskilt nu när vi har färre och färre fritidsgårdar.
I kommunfullmäktige styr Alliansen i minoritet, även det lokala partiet Demokraterna ingår. I kulturnämnden är samtliga partier i kommunstyrelsen och även F! representerade.

Ulla Berg Svedin
Detta är en rapport. Analyser och faktainnehåll ansvarar skribenten för.