POLICY

Raporter
Du behöver fylla i alla fält för att formuläret ska gå att skicka in. Enligt GDPR måste du godkänna att vi hanterar och lagrar dina personuppgifter. Vi förbinder oss att inte lämna ut dessa till någon annan.

Du måste också ange ditt fullständiga namn och din e-postadress, något som endast vi kan se. Du väljer sedan själv om du vill ange ditt fullständiga namn eller enbart ditt förnamn som underskrift i rapporten. När du skickat in rapporten får du svar att du kommer att kontaktas.

Ansvar
Du ansvarar själv för att uppgifterna som lämnas i rapporten är riktiga. Kulturförsvaret är ansvarig utgivare för sidan, men rapportören står för att innehållet i rapporten är korrekt.

Administratörerna granskar insänt material och om det inte bryter mot våra regler om god ton och saklighet så publicerar vi. Nya inlägg på hemsidan annonseras på Facebooksidan efterhand.

Innehåll
Du behöver ange om din rapport gäller en nationell, region eller kommunal fråga/händelse. Kryssa i parti/partier som frågan gäller. Alla riksdagspartier finns som val på alla nivåer. För regional och kommunal nivå finns en ruta där man själv kan skriva in eventuella övriga partier som frågan angår.

Skriv gärna på vilket sätt de olika partierna hanterat/agerat i, frågan i brödtexten där du beskriver vad det är som du vill rapportera. Vi vill naturligtvis ha både positiva och kritiska rapporter.

Vi vill undvika svepande formuleringar av typen ”politikerna har bestämt” då det sällan är alla politiska partier som driver en fråga gemensamt så var noga med att beskriva olika ståndpunkter.

Helhetsbild ger möjlighet att nå fram
Vi ser fram emot att på detta sätt få en helhetsbild av vad som sker runtom i landet inom konst- och kulturfältet för att bättre kunna se möjligheter att nå fram med vårt budskap.

Inspiration
Du kan också välja att skicka en länk till en sida eller artikel med en inspirerande text med möjlighet till egna kommentarer. Tänk då på att länkarna bör vara öppna. Kulturförsvaret kan inte ta ansvar för låsta länkar. Välj även här om du vill uppge enbart förnamn.

Om du har frågor maila info@kulturforsvaret.se

Ansvarig utgivare: Ulla Berg Svedin

Mvh. Administratörerna.