Kulturforsvaret Logotype
START PODDAR INFORMATION KONTAKT

Varmt Välkomna till Kulturförsvaret!

Jag heter Ulla Berg Svedin, jag är frilansande skådespelerska och kulturdebattör med ett förflutet som anställd vid Folkteatern i Göteborg under 34 år. I december 2019 startade jag Facebooksidan Kulturförsvaret. Syftet med den var och är att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022 – För alla partier! Fri press och media och konst och kultur fri från styrning är grunden i ett samhälle som bygger på demokrati och yttrandefrihet. 2021 firar vi 100-årsjubiléet av kvinnlig rösträtt, det som brukar ses som demokratins genombrott i Sverige. Risken finns att vi därmed tror att demokratin och yttrandefriheten är oss givna och inte kan tas ifrån oss. Men vi behöver bara se oss om i övriga Europa för att se vad som händer. Och konst, kultur, press och media står först att tystas när auktoritära regimer tar över. Makthavare är väl medvetna om var garanten för den demokrati och yttrandefrihet som de vill attackera finns. Därav behovet av ett kulturförsvar.

Men, för oss i Sverige kryper nu obehaget allt närmre. Vi har sett ett ”kulturkrig” växa fram, en tankesmedja som öppet deklarerar att konsten och kulturen samt press och media vid ett eventuellt ”maktövertagande” kommer att styras. Vi har redan sett effekter av denna linje i ett antal kommuner där inskränkningar i den konstnärliga friheten lett till allt ifrån förbud av s.k. menskonst till förbud mot Prideflaggor och till skrivningar om vad som anses vara acceptabla kulturyttringar. Vi har sett ifrågasättande av Public Service och vi ser attacker på föreningsliv och folkbildning, det som är grundläggande i ett demokratiskt samhälle. I skolorna har såväl lek och idrott som konstnärliga ämnen för alla barn försvunnit, så att de som inte självklart har det i hemmet helt enkelt lämnas utanför, av tradition och/eller av kostnadsskäl. Efter år av ”breddad rekrytering” till konstnärliga högskolor påbjuden av politiska instanser ser vi nu hur andra politiska beslut motverkar de insatserna.

Steve Bannon, tidigare rådgivare till f.d. president Trump och aktiv på yttersta högerkanten, har sagt att: ”Politiken ligger nedströms från kulturen”. Det är i grunden en klok reflektion och en devis som framförts i debatten även här i Sverige. Jag tror dock att den tolkning som jag gör om vad den innebär och vad det bör leda till för åtgärder, inte är den avsedda. Konsten och kulturen ska utgöra ”en samlande kraft”, är också en devis som används flitigt, det låter fint, men när jag tänker vidare på det så blir jag tveksam. Jag känner en oro för att vi kan komma till en punkt där normen för konst och kultur kommer att vara vit, heteronormativ och patriarkal och att minsta politisk touch kommer att räknas som samhällsomstörtande. Inte mycket krävs för att bli stämplad som terrorist och om vi har en lagstiftning som ger långtgående maktbefogenheter att ingripa mot potentiella terrorister – då kan konstnärer och journalister vara i farozonen konstant.

Jag tror att vi behöver se klart på det faktiska hot som finns när det gäller vår demokrati och yttrandefrihet. Trots att pandemin kom i nära anslutning till att vår Facebooksida startade så har vi i dagsläget nästan 6.300 medlemmar. Studenter och verksamma inom alla yrken från alla konstnärliga områden och från press och media, det är givet. Men glädjande nog även människor från hela landet, i alla åldrar, i olika yrken som kan sägas representera publiken – de som vi finns till för. Därmed känner jag att den föreställning om att det finns en s.k. PK-elit som saknar såväl köksbord som livspussel, som framförts från vissa politiker och som ställs emot det som benämns som ”vanligt folk”, inte alls håller. Tvärtom. Pandemin har också visat att det är just tillgången till konst och kultur som bidragit till att många klarat av att sitta i karantän. Man har fått det streamat, via hemkörning från bibliotek eller genom att teatrar, biografer, muséer och andra kulturinstitutioner varit ytterst kreativa och gjort föreställningar för mycket få personer eller utomhus och på det sättet lyckats tillgodose behoven genom att vända ut och in på sig själva. Helt enkelt för att det är vad dom gör – även i normala fall, för att publiken ska få det bästa utifrån de förutsättningar som ges för konst och kultur.

Pandemin ställer nya krav på alla som arbetar inom konst och kultur – så också på Kulturförsvaret. Därför har vi bestämt oss för att starta en pod. Du finner dom på vår hemsida och endast här, den är öppen för alla. Jag kommer att samtala med personer som har kunskap och erfarenheter som kan bidra till diskussionen, de kommer att få tala till punkt. Jag är mycket tacksam över att så många varit villiga att delta och ser fram emot att samtalen ska leda till konkreta frågor som Kulturförsvaret kan ta upp med politiker och/eller skriva debattartiklar om inför valet 2022. Det är ingen tillfällighet att den första poden utgår ifrån forskning kring kultur och hjärna. Under pandemin har regering och riksdag tagit råd av expertmyndigheten, min förhoppning är att de efter valet 2022 ska ha samma tillit till forskningen på området konst och kultur och vad det kan få för betydelse för vilka beslut som tas inom olika politikområden. Den här serien av podar kommer att ta sin utgångspunkt i konstens och kulturens möjliga roll i ett demokratiskt samhälle som vårt. Hur kan vi, genom att ta del av den omfattande forskning som finns bl.a. rörande vår hjärna och hur konst och kultur kan ha en positiv inverkan på människors liv, hälsa, förmåga till empati och kritiskt tänkande organisera samhället på ett sätt som stärker både samhälle och människor.

Vi kommer även att ta upp olika frågeställningar som rör hotet mot vår demokrati och yttrandefrihet. Dels vill vi berätta om erfarenheter som människor gjort av hur det ser ut i andra länder. Dels vill vi berätta hur Sverige p.g.a. den demokrati och yttrandefrihet som vi har - har kunnat bidra med kunskap och stöd till människor som riskerat allt för att få de rättigheter som vi har, ännu så länge. Min mission är att få de politiker, inte enbart kulturpolitiker, som hittills visat väldigt litet intresse för dessa grundläggande frågor att ta dom på mycket större allvar inför valet 2022. För som Steve Bannon säger: ”Politiken ligger nedströms från kulturen”. En lärdom så god som någon – om vi tar tillvara den, förstår den på rätt sätt och handlar för att skapa ett bättre samhälle – för alla människor, då är vi på rätt väg. Då står vi upp för demokrati och yttrandefrihet. Och först då kan vi uppnå allt det övriga som krävs i ett välfärdssamhälle.

Ulla Berg Svedin
Frilansande skådespelerska
Grundare av Kulturförsvaret