Kulturforsvaret Logotype
START PODDGÄSTER PODDAR INFORMATION KONTAKT

Poddgäster

2022 01 14

Anna Toresdotter

Anna Toresdotter

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Anna Toresdotter, mångsidig konstnär, författare och föreläsare om sambandet kultur och hälsa. Anna växte upp i Luleå i en konstnärssläkt. Hennes morfar, Fridtiof Erichson var en känd konstnär och restauratör som hade många uppdrag att restaurera konstverk bl.a. i kyrkor runtom i landet. Även morfarsfar var konstnär så Anna lärde sig tidigt om ljusets betydelse för en bild, något hon utvecklat i sitt eget måleri och även undervisar i. Anna, som numera bor i Åkersberga utanför Stockholm, kombinerar sitt målande med musik, poesi och även dans i sina utställningar varav flera turnerat, såväl inom Sverige som till USA och Japan. Anna berättar om hur hon under en resa utomlands blev intresserad av sambandet kultur och hälsa och sedan dess haft kontakt med ett antal av Sveriges främsta forskare på området och själv hållit föreläsningar i olika sammanhang för olika typer av publik något som varit mycket uppskattat och givande även för Anna. Vi samtalar utifrån de rubriker Anna haft under sina föreläsningar. Om hur deltagande i konst och kultur påverkar hälsa och livslängd. Om hur anställda som fick ta del av kulturell stimulans på arbetstid visade på högre värden av ett immunförsvarsstärkande ämne i blodet enligt en SKTF-studie, om s.k. bildsamtal för äldre på demensboende under ledning av en forskare och de positiva resultaten det gav jämfört med en kontrollgrupp som fick samtal utan bilder. Detta och mycket mer relaterat till kultur och hälsa kan ni lyssna till under vårt samtal där Anna även berättar om sitt arbete inom ”Skapande skola” där hon undervisat utifrån sin bildkonst, något som hon upplevt som mycket stimulerande. Anna har sina rötter i miljörörelsen och har nyligen fått ett stipendium för ett spännande projekt som utgörs av en konstutställning, ett poesiprojekt i samarbete med skolelever och en digital presentation av helheten som gör det tillgängligt även för oss som inte kan se den utställning som planeras till slutet av maj i år. Projektet handlar om vår matjord. Ett intrikat kommunikationssystem som vi först nu börjar förstå hur komplicerat och sinnrikt det är uppbyggt och hur det fungerar. Vi behöver lära oss hur vi ska hantera matjorden på rätt sätt och inte skada den på det sätt som vi gjort och gör genom hur vi odlar och gödslar. Anna kommer att hålla en poesiworkshop med elever efter att de fått se de verk hon just nu målar och efter att de tagit del av fakta i ämnet. Allt blir sedan en utställning. Arbetet går att följa på Annas hemsida. Anna: ”Det finns mycket forskning om betydelsen av konst och kultur, men det krävs att det sammanställs så att vi får statistik för att det ska användas. Chefer skulle behöva mer information och kunskap, de mjuka värdena faller bort i effektiviseringens namn. Jag skulle gärna vilja se en tv-sänd debatt på bästa sändningstid inför valet mellan kunniga forskare på området, som Gunnar Bjursell, Britt-Marie Wikström och Töres Theorell och alla partiledare om vikten av konst och kultur.”
Till podden.


2021 12 22

Lawen Redar

Lawen Redar

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Lawen Redar, jurist, riksdagsledamot (S) kulturpolitisk gruppledare och 3:dje vice ordförande i kulturutskottet. kulturutskottet Lawen är född och uppväxt i Stockholm som barn till föräldrar som flytt till Sverige på 80-talet. För föräldrarna, som är kurder, har konst, kultur och bildning en grundläggande betydelse i livet, det är lika självklart för Lawen och hennes syster. Lawen, som också är intresserad av basket engagerade sig i SSU som ung, blev utsedd att bli riksdagskandidat och när Stefan Löfvén lämnade sin riksdagsplats för att bli statsminister var det hon som stod på tur. Hon studerade fortfarande juridik och blev ledamot av justitieutskottet. Något som hon beskriver som tufft. Under nuvarande mandatperiod är hon gruppledare för S i kulturutskottet där hon trivs och gläds åt att bli intellektuellt utmanad i debatter och i samtal med företrädare för konst och kulturlivet. Lawen beskriver hur pandemin ytterligare klargjort såväl vikten av konst och kultur i våra liv som de stora brister som finns i de konstnärligt verksammas villkor och hur trygghetssystemen fungerar. Vi talar om hennes politiska förebild, Bengt Göransson om folkbildningens betydelse inom arbetarrörelsen, om den kulturpolitiska motion som hon var med om att skriva till S-kongressen och som ledde till ett antal skrivningar i riktlinjerna för nästa mandatperiod. Inte minst vad gäller jämlik tillgång till kultur för barn och unga, att värna Public Service och förbättra konstnärers villkor. Vi talar också om hur utvecklingen mot mer privatisering i samhället förändrat betydelsen av ordet ”frihet” och om hur viktigt det förebyggande arbetet är för att barn och unga inte ska bli offer för att rekryteras till kriminalitet. Lawen menar att kulturen ska spela en roll i samhällets alla delar och att även näringslivet bör bidra till finansieringen, inte i stället för, utan i tillägg till den offentliga. Hon hyllar den svenska välfärden och de möjligheter den ger för människor som kommer hit från andra länder. Men ser också att det krävs förbättringar för att det ska fungera väl för alla. Angående konstnärlig frihet menar Lawen att det ska finnas endast en juridisk begränsning; Hets mot folkgrupp. Därutöver får det vara hur provocerande som helst. Lawen: ”Betraktaren” är ett intressant begrepp, det innefattar oss alla. Partiledare svarar för och är vägvisare inom varje politikområde då tycker jag att de också behöver redovisa vilken kultursyn de har. Vad vill de med kulturpolitiken? Hur ser man på människan och på det mångkulturella samhället? Vad det gäller oss kulturpolitiker tycker jag att ”betraktarna” ska vara tuffa mot oss, ha förväntningar, ställa krav!” Lawen vill gärna att ni lyssnare hör av er till henne m feedback och frågor.
Till podden.


2021 12 22

Olav Fumarola Unsgaard

Olav Fumarola Unsgaard

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Olav Fumarola Unsgaard, statsvetare, journalist, redaktör och programredaktör på Litteraraturhuset i Göteborg. Olav växte upp i Blackeberg i Stockholm. En plats som varit oskildrad i litteraturen tills John Ajvide Lindqvists ”Låt den rätte komma in”. Läsandet och böcker är den röda tråden i Olavs liv. Intresset har fört honom till studier i statsvetenskap, praktisk filosofi och kulturprojektledning, det senare föranledde en flytt till Göteborg. Där hamnade han på Nätverkstan i Lagerhuset. Efter avslutade studier där blev han kvar som lärare och fick olika uppdrag. Han har arbetat på Ord och Bild, och tog en tur tillbaka till Stockholm och förlagen Atlas och Leopard, men återkom till Göteborg och tjänsten som programansvarig på Göteborgs Litteraturhus. En medlemsstyrd verksamhet med oerhörd bredd, som erbjuder otroligt många aktiviteter varje år med Olav som programansvarig. Olav har också representerat Litteraturhuset i en stor arbetsgrupp som gjorde en ansökan om att Göteborg skulle utses av UNESCO till litteraturstad, vilket lyckades. Olav berättar om varför ansökan gjordes, om gruppens sammansättning, hur arbetet gick till och vad som händer efter utmärkelsen. T.ex. läsfrämjandeprojekt som utgår ifrån högläsning där elever läser tillsammans. Vi talar även om Lagerhusets roll i det område kring Järntorget och Långgatorna som just nu genomgår en stor förvandling arkitektoniskt och där det finns funderingar kring hur det mångfaldiga kulturliv som utmärkt området kommer att finna sin plats framöver. Vi får också veta hur det kommer sig att Lagerhuset, men inte Folkets Hus vid Järntorget nu är medlem i Folkets Hus och Parker. Olav berättar om vad en redaktör gör och hur det kom sig att han blev den som tog sig an den syriske journalisten och författaren Khaled Alesmael och stöttade honom fram till debut med den unika romanen ”Selamlik” om hur det är att leva som homosexuell i ett land där man förnekar förekomsten av homosexualitet. Olav berättar även om sitt engagemang i allt som rör etik, moral och rättvisa, t.ex. antologin ”Skitliv” från början av 2010-talet om ungas situation i gig-ekonomin och om ett uppdrag från LO för att främja feminism i fackligt arbete och mycket mer. Olav: ”Jag fick min utbildning vid Stockholms universitet, men min bildning fick jag på ABF-huset i Stockholm. Bildning får man i samtal med andra. Jag är en varm anhängare av den svenska folkbildningskulturen. Folkbildningen har i dag drabbats av stenhård styrning enligt NPM (New Public Management) och samma sak gäller för konst och kultur. Jag ser en folkbildningspolitik på nationell nivå som skruvas åt på ett sätt som är väldigt skrämmande. Läsande och skrivande är nyckeln och vi måste stötta så att så många barn som möjligt ska klara, inte bara nian med godkända betyg, utan också gymnasiet. Att kunna begripa och analysera en text och ta den vidare är grundläggande kunskaper. Det finns både en demokratisk och en social komponent i välfärden. Om du har kunskaper motsvarande gymnasium så har du också goda möjligheter att få ett jobb och kunna försörja dig.”
Till podden.


2021 12 17

Karin Helander

Karin Helander

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Karin Helander, professor i teatervetenskap, föreläsare, kritiker och ständig sekreterare i Kungliga Vitterhetsakademien. Karin växte upp med musik, dans, litteratur och teater som en viktig del i livet. Hon nämner ”Lille Petters resa till månen”, som hon såg på Operan som barn vid jul, som en stark upplevelse. Hon spelade piano och närde en dröm om att bli musiker. Sin utbildning inledde hon dock med att studera matematik, fann det tråkigt, bytte direkt till teatervetenskap, sökte sig till studentteatern som blev den fria gruppen ”Teater 9” där hon spelade, regisserade och skrev men även sålde biljetter och annat som krävs i en fri grupp. Intresset för forskning, och då i ämnet teatervetenskap, tog överhanden och efter disputationen började hon som lärare vid institutionen. Efter några år fick hon uppdraget som föreståndare för Centrum för barnkulturforskning. Karin berättar om hur hon skapade kontakter med forskare från andra områden som forskade kring barn och unga. Utifrån Centrum för barnkulturforskning har hon byggt ett stort kontaktnät såväl nationellt som i Norden. Vi talar om Karins olika uppdrag, som föreläsare, pedagog, som kritiker och vad det innebär att handleda doktorander. Ur Karins långa CV finns några rubriker som vi utgår ifrån i vårt samtal t.ex. ”Den barnförbjudna barnkulturen”. Om vuxnas rädsla för konst med existentiell tematik där vi från vuxenvärlden tenderar att projicera vår egen ångest på barnen som publik. Karin talar också kring begreppet ”förståelse”, att vi frågar barn: ”förstod du det här?”, medan vi aldrig frågar en vuxen samma sak. Hon hyllar scenkonstens betydelse för att vi ska kunna förstå oss själva genom ”visualisering, berättelse och lek” som är ett citat från Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap. Kvalitet är ett hett ämne! Vad är det? När det gäller konst och kultur för barn så menar hon att det beror inte enbart på vilka kriterier och parametrar vi vuxna använder utan också om det är barn eller vuxna som gör bedömningen. Mycket intressant! ”Barns röster i barnkulturen” är en annan rubrik från hennes CV som vi talar om, hur barn kan komma till tals på olika sätt, t.o.m. som medforskare. Karin berättar att det under pandemin gjorts en studie som visar att konsten behövs för att bearbeta upplevelser av pandemin som barn haft. Likaså kommer forskning om hur barn och unga som kommit med flyktingvågorna påverkats av att ta del av berättelser som rör deras verklighet. Karin ser en risk att vi med dagens politiska klimat får en kulturpolitik som vänder sig bakåt i stället för att gå framåt och främja nytänkande. Hon berättar också om hur hon integrerar kulturpolitik i sin undervisning på universitetet. Karin har initierat tvärvetenskaplig forskning och förordar ett tvärvetenskapligt arbetssätt för att hantera de stora frågor som vi står inför att lösa i dag. ”Det krävs ämneskunskap, men även samarbete. Det är nödvändigt, men också väldigt roligt att höra andra som ser på samma frågor som jag själv arbetar med men från helt andra håll.” säger Karin. Vi gratulerar Karin som i år fått motta HM Konungens medalj i guld av 8:e storleken i Serafimerordens band ”För förtjänstfulla insatser inom svenskt akademiväsende.” Karin: ”Konst och kultur är ofta en osynlig fråga i valrörelsen, det är de tunga frågorna man diskuterar, nu blir det brottslighet och viktiga frågor som klimat, hållbarhet, miljö och välfärd. Samtidigt kan jag inte tycka annat än att konst och kultur är en livsviktig del av vår tillvaro. Konsten är mycket, men också en hjälp för oss att kunna bearbeta och tolka den här tuffa och komplexa verkligheten vi befinner oss i. Och då menar jag att det måste finnas utrymme för konsten och kulturen i valrörelsen och också i politiken. För att vi ska kunna vässa våra insikter och vår empati och vår förmåga att ta ställning. Jag tycker att det är jätteviktigt att kulturfrågorna kommer upp i valrörelsen.”
Till podden.


2021 12 10

Lars-Eric Brossner

Lars-Eric Brossner

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Lars-Eric Brossner, regissör, kompositör, Svensk Film Databas, Discogs tidigare konstnärlig ledare för Folkteaterns förskolescen ”En Trappa Ner” och jurymedlem i barnteater-festivalen BIBU. Just nu pågår juryarbetet för fullt, mestadels via inspelat material p.g.a. pandemin. Lars-Eric växte upp i Malmö, hans mamma drömde om att han skulle bli konsertpianist, han tog lektioner, men först när han råkade komma tidigt till en lektion och hörde en lärare spela jazz växte hans intresse för musik. Han spelade i olika band, bland annat i ”Var god stig åt sidan” med Mikael Wiehe, Björn Afzelius m.fl. och berättar om en festivalspelning där hans mamma stolt stod på första parkett trots att de spelade musik influerad av de amerikanska banden ”Chicago” och ”Blood sweat and tears” snarare än klassiskt. Det ledde till en förfrågan från Unga Teatern, Malmö stadsteaters uppsökande barn och ungdomsteaters verksamhet, under ledning av Leif Sundberg om att medverka som musiker. Sundberg startade på 70-talet tillsammans med bl.a. Suzanne Osten, ”Fickteatern” i Stockholm, en nyskapande grupp som gjorde uppsökande teater för barn och unga. Av honom lärde sig Lars-Eric grunderna i teatern, fick uppdrag att skriva musik och även att agera. En i en grupp mentorer där senare regissörerna Lennart Hjulström och Finn Poulsen på Folkteatern i Göteborg, dit Sundberg tog honom, och scenografen Sören Brunes ingick. Vi får även höra om mötet med den då nyutexaminerade Tomas von Brömssen i Malmö som ledde fram till ett samarbete under många år. Vi samtalar om åren i Nationalteaterns rockorkester, om musikens roll i teater och på film, varifrån Lars-Eric hämtar sin inspiration när han skriver musik och om konsekvenserna av nedläggningen av Folkteaterns förskolescen ”En Trappa Ner”. Vi talar om ett uppdrag för SIDA i Indien och ett uppdrag från Riksteatern och Frihetsteatern på Västbanken i Jenin i Palestina där resultaten bl.a. blev en oförglömlig upplevelse av en uppsökande provföreställning på ett stort barnhem i Indien för en barnpublik som aldrig sett teater och av hur en föreställning av Pippi Långstrump i rätt kontext i Palestina plötsligt blev politisk teater för en otroligt engagerad publik i alla åldrar. I båda fallen skilde sig naturligtvis förutsättningarna för produktion rejält från de han var van vid. Lars-Eric berättar även om samarbetet med en skådespelerska och koreograf, Cecilia Milocco som han gjort flera produktioner med och som han menar betytt mest för honom vid sidan av Sören Brunes och Tomas von Brömssen utöver de tidigare nämnda mentorerna. Lars-Eric: ”Konst och kultur bör vara en valfråga om man är det minsta intresserad av vad det är att vara människa. Alla partiledare borde sätta sig ner och diskutera kulturpolitik med varandra! Barn lever i en grym verklighet med skilsmässor och andra allvarliga problem att hantera och i dag har vi barn som kommer med erfarenheter från krig, varför inte hjälpa dom att hantera sina erfarenheter med hjälp av konst och kultur?”
Till podden.


2021 12 03

Lars Melin

Lars Melin

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Lars Melin, skådespelare, regissör, tidigare konstnärlig ledare och teaterchef för Smålands Musik och Teater och konstnärlig ledare för Regionteater Väst och nyligen utsedd till konstnärlig ledare för Backa teater. Lars kommer från en teaterfamilj där morfar Elof Ahrle och mormor Birgit Rosengren var stora stjärnor på 40- och 50-talen och mamma, Carina Ahrle och morbror, Leif Ahrle är kända skådespelare. Lars själv valde skådespelarbanan sent efter en uppväxt som trummis i band. Vi samtalar om processen när Lars blev inbjuden till en intervju om att bli konstnärlig ledare för Backa teater, den teater där han började sin karriär som skådespelare tillsammans med hela sin teaterhögskoleklass och bland dom företrädaren Mattias Andersson. Lars dotter hade en viktig roll i hur processen slutligen ledde fram till uppdraget. Vi talar om när Lars under sin tid som skådespelare på Backa ständigt lade sig i regiarbetet och till sist tillsammans med sin fru, skådespelerskan Mia Höglund Melin, lade fram ett förslag om att sätta upp Line Knutzons ”Stickor i hjärtat” för dåvarande konstnärliga ledaren Eva Bergman som sa: ”Kör!” I och med det skapade Lars en inkluderande arbetsmetod som han hållit fast vid sedan dess. I sitt ledarskap kombinerar Lars en tydlighet i beslutsgång med det inkluderande arbetssättet som gör att alla erfarna medarbetares kompetens tas tillvara och gör att han ges möjlighet att ta bättre konstnärliga beslut. Lars tycker om arbetsuppgifterna som faller på en ledare. Vi talar om ”På ren svenska” för högstadiet på Regionteater Väst, en föreställning som Lars regisserat och där skådespelare, dramaturg och regissör står för texten och där alla övriga bidragit enligt den metod som Lars tillämpar. Jag har sett föreställningen som på ett intelligent sätt, med humor ger publiken upplevelsen av en varm gemenskap som gradvis och omärkligt glider in i ren fascism. Som det skeende vi lever i nu. Mycket skickligt och obehagligt. Lars menar att ”det är bra att larva sig in i det allvarliga eftersom vi människor är larviga.” Vi talar om den oro som vuxna ofta känner angående tematik eller t.o.m. titlar på ännu inte producerade verk för barn och unga. Vad det beror på och hur de som arbetar för barn och unga behöver förhålla sig till det. Lars är också en hängiven fågelskådare, ett intresse som hans pappa delade med sig av till sönerna Lars och storebror Bo, ett intresse som bröderna ännu delar och odlar bl.a. med gemensamma resor för att se fåglarna flytta och återvända årligen. Vi som följer Lars på Facebook kan se de vackra bilderna. Lars: ”Nu när högerpopulisterna har konst och kultur som sin fråga så måste alla övriga politiska partier gå in och ta den debatten för demokratin, för det fria ordet och för människan. Också vi konstnärer måste prata om det och även genom vår konst, ta chanser både tematiskt och i uttryck och utmana.”
Till podden.


2021 11 26

Pelle Wistén

Pelle Wistén

Kulturförsvaret presenterar stolt Pelle Wistén regissör, amatörteaterledare, tidigare sektionschef på Studiefrämjandet i Stockholm och driver sedan 20 år tillbaka egna firman Wistén Kulturproduktion. Pelle växte upp med föräldrar som var intresserade av konst och kultur. Hans mamma var som ung dansös i baletten och skådespelerska både på Bergens teater och på Nationaltheatret i Oslo. Pappan som var chef på Shell var mycket intresserad av såväl litteratur som teater och film och försåg Pelle med böcker anpassat efter ålder och tog honom med på teater så som Brechts ”Den Kaukasiska kritcirkeln” med Toiwo Pawlo som domaren Azdak, ett starkt minne. Pelle levde i och med alla de kulturverksamheter som erbjöds i Stockholm under hans ungdom och efter att ha arbetat som regissör och musiker på fritiden sökte Pelle på uppmaning av sin fru jobbet som sektionschef på Studiefrämjandet, det gav möjlighet till att både arbeta med konsten och att få betalt. Som anställd inom folkbildningen har Pelle drivit ett antal projekt, inte minst för barn och unga. Han berättar om några av dom i vårt samtal. Bland annat om ett som känns väldigt aktuellt, ”Akta húvet”. Det handlade om att ge insikt om vad grovt våld ger för effekter i relation till såväl offer, förövare som vittnen. Det genomfördes i samverkan mellan flera olika samhällsinstitutioner mellan 2007 och 2010. Och, som alla projekt, avslutades det och arkiverades. Vi talar om problemen med projekt-formen och behovet av att skapa metoder så att goda resultat kan leva vidare och utvecklas så att hjulet inte behöver uppfinnas på nytt för varje ny generation. Pelle har också skrivit en bok om sin hjärtefråga – amatörteatern. "När ljuset släckts”. Där beskriver han de processer som sker i uttagningar, repetitioner, när alla delar sätts ihop, premiär, recensioner, publikreaktioner, spelperiod och avslut. Men, det viktigaste är ändå vad det ger till såväl de professionella som arbetar med projekten som till deltagarna. Det beskrivs väldigt fint med citat från sms, mail., lappar och intervjuer som Pelle gjort med deltagare. Det för oss in på de olika konst och kulturbegreppen – estetiska och antropologiska som vi samtalar kring. Pelle: ”Vi behöver diskutera såväl det estetiska som det antropologiska kulturbegreppet, båda är lika viktiga. Jag har också samarbetat med forskare som Töres Theorell, professor i stressforskning som skrivit om musik och hälsa, och instämmer i det han säger att vi måste skapa mötesplatser för tvärvetenskaplig forskning med inriktning på barn och unga.”
Till podden.


2021 11 19

Magnus kirchhoff

Magnus kirchhoff

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Magnus Kirchhoff, utbildningsledare På Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, tidigare verksam vid Teaterhögskolan i Stockholm, Stockholms dramatiska högskola och Stockholms konstnärliga högskola SKH, ordförande i Operakompaniet Kamraterna m.m. Magnus växte upp i Örebro där han som blyg pojke i mötet med en teaterintresserad lärarpraktikant upptäckte teatern. Från högstadietiden kom Amatörspelen, en speciell amatörteaterverksamhet, att bli en viktig del i Magnus liv Han upptäckte dock snart att han var mer intresserad av att vara en möjliggörare för de som ville verka som konstnärer än att själv vara utövare. Så han tog examen i teatervetenskap, men läste även ”Praktisk kunskap”, som vi talar om vad det är. Magnus har verkat som ledare och just möjliggörare under hela livet. Som ledare är han intresserad av att skapa goda förutsättningar för alla att arbeta i den organisation eller verksamhet som han leder. Magnus menar att detta också går att applicera på ett land. Och då kan konst och kultur spela en viktig roll. För att konst och kultur hjälper oss att ta oss ifrån ett vi-dom-tänkande och ett svart/vitt perspektiv. Han menar att det finns en stor okunskap om konstens och kulturens möjlighet att komplicera och nyansera de stora frågor vi har att hantera idag. Magnus: ”För svaren på frågorna är inte enkla - de kan bara vara komplicerade.” Vi samtalar om de konstnärliga högskolorna, storlek, vad det innebär för relationen mellan pedagoger och studenter och den administrativa bördan för verksamheterna. Om specialisering i utbildningen och hur den arbetsmarknad som väntar ser ut. Om relationen mellan ”fritt konstnärligt skapande” och handledd utbildning och om likheter och skillnader mellan de konstnärliga utbildningarna. Magnus berättar om hur ”Mejan”, som Konsthögskolan kallas, har visat prov på en fantastisk anpassningsförmåga under pandemin. Men också om hur pandemin drabbat studenterna. Vi får även höra om arbetet för att hitta ett inkluderande språk, något som Magnus har erfarenhet av från SKH. Hur kan de konstnärliga utbildningarna nå ut till de grupper som av olika skäl inte ser en konstnärlig utbildning som ett möjligt yrkesval? Magnus: ”Vi måste öka förståelsen för den kompetens som finns inom de konst- närliga områdena och om konstens och kulturens värden förutom egenvärdet.”
Till podden.


2021 11 12

Jonas Fröberg

Jonas Fröberg

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Jonas Fröberg, skådespelare, regissör, grundare av Teater Spira som han även varit konstnärlig ledare för men nu kallar han sig husdramatiker. Han är också pedagog , föreläsare och författare. Jonas växte upp med en pappa som var bra på att läsa högt och läste mycket för honom. Det gjorde att han odlade ett intresse för såväl litteratur som kunskap i stort och blev kallad ”professorn” av sina jämnåriga. Hans betyg och för- väntningar ledde till utbildning på läkarlinjen, men under en promenad fem år in på utbildningen slogs han av vad han verkligen drömde om. Att bli skådespelare. Han bytte bana, något han inte ångrat trots stora skillnader i anställningsvillkor och lön. Men en forskare blev han, då han i sitt konstnärliga arbete alltid tar avstamp i fakta och gärna samarbetar med forskare inom andra områden. Denna podd ges i två delar. I den första talar vi om när Jonas grundade Teater Spira och tog utgångspunkt i den fysiska teatern, via göteborgska teatermannen Sören Larsson. Om det mångåriga arbete som Jonas har ägnat sig åt med barn och unga som han menar måste ha en jämlik tillgång till konst och kultur och tillerkännas rätten att uttrycka sig på lika villkor för att undvika att bli offer för populism. Jonas berättar om flera intressanta projekt, bl.a. ett där han nu skriver en pjäs baserat på texter som unga skrivit i workshops och som behandlar förlust och saknad. Premiär i klassrum under nästa år med åtföljande samtal. I del två talar vi om de upptäckter Jonas gjort utifrån sitt arbete i skolor och sina studier av filosofen/ekonomen Friedrich Hayek som var föregångare till Milton Friedman. Där finns grunden för New Public Management, tanken om ett samhälle där staten ska vara så liten som möjligt och marknaden styra. Dagens mäta-och- effektivisera-system där förtroende, solidaritet och tillit ersatts av tystnad, rädsla och vinstmaximering. Jonas har även gjort kulturprojekt på Volvo Lastvagnar som resulterade i en bok och en föreläsningsturné. ”Vi ska inte skriva nå´n jävla bok!” På uppdrag av stadsdirektören i Göteborg gjorde han ståupp-föreställningar om hur deras värdegrund fungerade, byggt på intervjuer med anställda och chefer. Resultatet ogillades av beställaren, så var också fallet från Volvos ledning. Båda mycket intressanta berättelser om konstens kraft och möjligheter. Jonas: ”En fortsatt avreglering leder till ökade kunskapsklyftor och ökade bildningsklyftor. Vi saknar arenor för att mötas. Där utgör konsten och kulturen liksom skolan viktiga delar i samhället. Om det borde debatten handla.”
Till podden.


2021 11 05

David Ericsson

David Ericsson

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst David Ericsson , författare, frilansjournalist och lastbilschaufför som kör på Europa. David är född och uppväxt i Stockholm, pappa var redaktör på Sv.D och drömde om att bli poet. Familjen levde i konstnärskretsar med vänner som Birgitta Stenberg och Cornelis Vreeswijk. Barnen omgavs av konst och kultur, men fick klara sig själva i mångt och mycket. David var praktiskt lagd, ville ha ordning och reda och betalt, han ville inte uppfylla pappans dröm om att skriva poesi så det blev lastbil – till att börja med. Men så småningom under ensamma nätter i lastbilen kom orden till honom och det blev både poesi och noveller och även romaner. Till att börja med fick ingen se, men så visade han texter för sin fru och för pappan som blev lycklig. Han gick en skrivarutbildning, fortsatte skriva och fick priser. Både LO:s och Byggnads kulturpriser i närvaro av Göran Persson och Stefan Löfvén som enligt David är mycket kulturintresserade! David var med och initierade vägkrogsbibliotek som ledde till att chaufförer nu läser böcker, lyssnar på poddar och P1 som de sedan diskuterar när de möts. Davids texter tar sin utgångspunkt i den miljö han arbetar i, men även berättelser från sjön. Ett område han känner väl och känner sig besläktad med. Han har fått Ove Allansson-priset två gånger, har skrivit tre novellsamlingar och fyra romaner. I januari kommer den femte, ”Den fredlösa”. En kärlekshistoria mot en mörk bakgrund där huvudpersonen är lastbilschaufför och det finns en viss verklighetsförankring. David föreläser, har heldagar för fordonselever som får pröva på att skriva poesi, han skriver krönikor och artiklar och kör. David: ”Vi balanserar på en tunn linje och tror att det finns konsensus om att vi ska ha ett offentligt kulturstöd. Men det kan ändras med ett klubbslag. Om det blir blåbrunt är det uttalat vad som ska stängas så vi behöver engagera oss och alla göra vår lilla del för att försvara det vi har!”
Till podden.


2021 10 29

Björn Samuelsson

Björn_Samuelsson

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Björn Samuelsson. Tidigare teaterkritiker på Aftonbladet, regissör vid Byteatern i Kalmar m.m. Nu kulturpolitiker (S) i Mörbylånga på Öland där han startat en webbinarieserie under namnet ”Nu står slaget om kulturen” i syfte att ”Deltagarna ska fördjupa sitt kulturpolitiska tänkande och i förlängningen utveckla en skarpare och offensivare socialdemokratisk kulturpolitik”. Björn växte upp i Flen där en upplevelse av ett formmässigt grepp under ett gästspel av operetten ”Cirkusprinsessan” gjorde starkt intryck. Det väckte intresse för att skapa i rummet. Något han odlat som regissör och även haft med i sitt arbete som teaterkritiker, som kulturtjänsteman och nu politiker. Ett samtal om kulturpolitik, teaterkritikens roll och ut-av-veckling, Om socialdemokratins förhållande till konst och kultur, varför uppdelningen i fin- ful-kultur inte leder framåt, om behovet av mötesplatser, om konstarterna som språk, om kulturarvet som uttryck för identitet, men inte för att bekräfta ”svenskhet”. Björn: ”Det fria samtalet står under attack från avgrundshögern som gödslar rädslan med alla till buds stående medel. Kulturen handlar om dom värderingar vi bygger samhället på och där vill SD begränsa vad som får finnas. De vill att konstnärer och journalister ska vara rädda. Kulturen, i meningen det fria samtalet, är grundläggande för demokratin som vi känner den. Kulturen måste försvaras och för att kunna försvara den måste vi förstå den på djupet.
Till podden.


2021 10 15

Fransesca Quartey

Fransesca_Quartey

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Fransesca Quartey, skådespelerska, regissör och VD för Västerbottensteatern. IMDB. Wikipedia. Fransesca föddes i Göteborg, var läshungrig, lånade böcker på bibliotek, spelade teater i skolan, fick av en tillfällighet hoppa in i rollen som Jeppe i ”Jeppe på berget”, upptäckte tjusningen i att få publikens kärlek, sökte teaterhögskola, kom in i Göteborg. Fransesca har arbetat vid ett antal institutioner och i fria professionella grupper. Hon upptäckte tidigt att hon intresserade sig för helheten och fick möjligheten att regissera. 2007 utlyste parterna på scenkonstområdet en utbildning för kvinnor som ville bli chefer. 180 sökte till 12 platser, varav Fransesca fick en. 2013 såg hon en annons om tjänsten som VD för Västerbottensteatern. Med Reventberg som medverkade i ”Tältprojektet” som Fransesca såg och berördes av som ung skulle sluta. Hon sökte och fick tjänsten och formulerade en ambitiös vision som hon i stort sett genomfört. Ett samtal om ledarskap, branschens villkor, om det goda samarbetet mellan parterna på scenkonstområdet, om publiken, om rasism, om #metoo, om ålderism, om konstnärers (o)intresse för kulturpolitik och dess roll i samhället. Om utbildning/bildning, om konst/ kultur och hur vi definierar de begreppen. Nyligen har Fransesca aviserat att hon lämnar sitt uppdrag sommaren 2022. Den 20 oktober kommer hon att motta HM Konungens medalj i åttonde storleken i serafimerordens band ”För betydande insatser inom svensk scenkonst” i närvaro av såväl konungen som drottningen, men viktigast av alla för Fransesca, hennes mamma som bor i Los Angeles och som hon inte träffat live på tre år. Kulturförsvaret gratulerar naturligtvis till denna utmärkelse! Inför partiledarbyte hos S och allmänt om politiska ledare säger Fransesca: ”Varje partiledare måste vara påläst i konst och kulturfrågor och kunna förklara varför konst och kultur är viktigt. Kulturplaner måste påstå något. ”Armlängds avstånd” betyder inte att avstå från att ha en åsikt om konstens och kulturens betydelse och utveckling och hur det relaterar till samhället i övrigt. Det är förödande för demokratin att i stort sett enbart ett parti uttrycker vad de vill med konst och kultur.” Podden ges i två delar.
Till podden.


2021 10 15

Tasso Stafilidis

Tasso Stafilidis

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Tasso Stafilidis, strateg inom konst, kultur och social hållbarhet inom Göteborg & Co. Tasso säger om sig själv: ”Jag har ett svenskt hjärta som pumpar runt mitt grekiska blod”. Hans föräldrar kom till Småland som arbets- kraftsinvandrare och där är han född. Han är uppväxt i Skåne där en dramapedagog väckte hans skådespelardrömmar vilket fick honom att lämnade stallet, som under flera år hade varit räddningen från all mobbning. Hon bekräftade honom, han fann teatern, fick självförtroende, blev samhällsengagerad och var med och kämpade mot apartheidregimen och för Nelson Mandelas frigivning som 10-åring. Redan då hotad av nazister och värre skulle det bli när han som vuxen kom in i riksdagen både som första öppna homosexuella kandidat och som första professionella skådespelare som blev invald i riksdagen. Då kom såväl hat som mordhot. I riksdagen 1998-2006 startade han Riksdaga-Teatern och även ett tvärpolitiskt HBT-nätverk som bidrog till att lägga grunden för många av de lagar som vi har idag, som likställer homo- och heterosexuella. Vi samtalar om detta, om West Pride och Kulturkalaset i Göteborg där Tasso haft ledande roller och om de strategier för överraskande kulturmöten som lett till integration på sikt. Tasso menar att politiker måste formulera sig kring konstens och kulturens betydelse i det samhälle de vill bygga innan de talar kostnader, men också att det behövs fler professionella inom konst och kultur som engagerar sig politiskt för att verklig förändring av områdets status ska bli möjlig.
Till podden.


2021 10 08

Joakim Dahlberg

Joakim Dahlberg

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Joakim Dahlberg. Dramapedagog, regissör, musiker, socionom m.m. Joakim är uppväxt i Stockholm i ett hem med uppmuntran till såväl idrott som musik. Farfar var en viktig person som gillade att Joakim spelade gitarr och det ledde till att han bildade band i postpunkeran. Han gick även i ”Vår Teater” vilket ledde till medverkan i musikaler på Folkan. Efter utbildning till såväl dramapedagog som socionom varvar han mellan att arbeta i egna konstnärliga projekt och att arbeta som kurator i skolor. Joakim har haft uppdrag att leda grupper för unga pappor, ensamkommande och ger workshops för skolpersonal. Nu arbetar han på ett mångkulturellt projekt om civilkurage som ska spelas för högstadie- och gymnasiepublik. Vi samtalar om kraven som ställs på lärare, om behovet av stöd och uppskattning för att de ska klara av det viktiga arbete som görs i skolan. Om forskning som visar att om unga får en andra chans så ger det bättre resultat än ”hårda tag”. Joakim: ”Konsten är människans första födslorätt som alla ska ha tillgång till, att göra tillsammans för att må bra av. Samhället måste främja kreativiteten som stärker individen!
Till podden.


2021 10 01

Maj-Lis Svedin Nordling

Maj-Lis Svedin Nordling

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Maj-Lis Svedin Nordling, tidigare studiesekreterare vid ABF i Gävle, nu pensionär men fortfarande aktiv bl.a. i panel som diskuterar aktuella samhällsfrågor i Gävle lokalradio för seniorer. Maj-Lis beskriver sig själv som folkbildare och kulturtant. Hon föddes som bonddotter under 2:a Världskriget i mellersta Norrlands inland, gifte sig ung med en arbetare, blev övertygad socialdemokrat och födde fem barn, varav tre är i livet. Nyss fyllda fyrtio skilde hon sig och började folkhögskola för att kunna utbilda sig till undersköterska. Men en annons i Aftonbladet om jobb som studiesekreterare på ABF i Gävle ändrade livet. Ett samtal om att bryta upp mitt i livet, om utbildning och bildning, om vikten av konst och kultur både för personlig utveckling, för att förstå omvärlden, som terapi, som läkning och för gemenskap. Maj-Lis, som är 86 år, har levt större delen av sitt liv i arbetarrörelsens och folkbildningens tjänst och ser med oro på den utveckling som sker. Maj-Lis menar att man nu måste hålla bildningen högt på det sätt som arbetarrörelsen gjorde i begynnelsen men som nu saknas. Nu arbetar hon med att sammanställa ett antal texter om sitt liv som hon skrivit till en bok. Länk till intervju där Maj-Lis läser två av de texter hon skrivit.
Till podden.


2021 09 24

Jalle Lorensson

Jalle_Lorensson

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Jalle Lorensson, Kulturskolechef i Malmö stad, och ordförande i Kulturskolerådet, Jalle är i botten lärare i svenska och religionskunskap, han valde teater i ”Fritt valt arbete” i 7:an, det gav honom lust att stå på scen”. Han kombinerade länge undervisning med att vara medlem i ett av Sveriges mest kända rockband, Wilmer X och har spelat munspelssolo på Roxettes världshit ”Dangerous” som legat 1:a på Cash Box-listan och 2:a på Billboard. Lyssna på ett samtal om hur kulturskolan växte fram i Sverige, om ett Malmö som du inte läser om i media där unga från olika delar av stan musicerar tillsammans på Malmö Live tack vare kulturskolan och där de barn som medverkat i El Sistema-verksamheten har bättre studieresultat än övriga högre upp i klasserna. Men också om en nationell undersökning som visar att ca 80% av barnen som deltar i kulturskolan kommer från familjer där föräldrarna är högskoleutbildade. Detta är Jalle besjälad av att utjämna. Han menar också att konst och kultur är framtiden för Sverige då vi är i topp i världen vad gäller kreativitet och allt behöver design och innovativt tänkande nu när vi till stor del lämnat industrisamhället bakom oss. Jalle och Kulturskolerådet vill också ha en lag som slår fast att Kulturskola ska finnas i alla kommuner.
Till podden.


2021 09 17

Anna Berg

Anna Berg

Kulturförsvaret presenterar stolt sin poddgäst Anna Berg, frilansande teaterdramaturg, föreläsare m.m. f.n. på Göteborgs stadsteater. När Anna studerade på Nordiska folkhögskolan efter att ha studerat bl.a. litteraturvetenskap såg hon ”Den europeiska kritcirkeln” baserad på Brechts ”Den kaukasiska kritcirkeln”, blev tagen av vad man kunde göra med ett verk, såg att P-A Tjäder var dramaturg, kontaktade honom som tog emot Henne, berättade vad han gjorde och gav henne kontakter som ledde till jobb som regiassistent på teatern och därmed tillhörighet i det magiska som konsten kan vara. Efter det dramatikerutbildning vid Dramatiska Institutet och på den vägen är det. Lyssna på ett samtal om dramaturgens roll, varför ska vi ha konst och kultur, skolans roll för att ge verktyg till att kunna reflektera över vad vi ser, upplever, läser och över oss själva. Vad är konstnärliga lär- processer? Om språkets glidning i läroplaner – från skapande lärande till entreprenöriellt lärande och mycket mer. Anna: ”Konst och kultur förmedlar alltid sin tids gemensamma berättelse. Alla måste ha tillgång till och ha rätten att tolka och tycka till om den utan rädsla för att tänka fel.”
Till podden.


2021 09 14

Anna Serner

Anna Serner

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Anna Serner, VD för Svenska Filminstitutet som i dagarna avgår efter tio år där hon bland annat gjort sig känd såväl inom landet som internationellt för sitt outtröttliga arbete för jämställdhet och mångfald. Hör henne berätta om ris och ros och hur hon samlat sakkunskap för att utveckla ett gemensamt språk för att bedöma de förslag som kommer in så kvalitetssäkert som möjligt. Hon menar att offentliga medel bör användas för att berätta vad det är att vara människa ur många och ständigt nya perspektiv. Anna anser också att politiska partier måste se att de hot som finns nu mot vår demokrati och yttrandefrihet inte fanns för tio år sedan vilket kräver att kulturplaner åtföljs av konkreta handlingsprogram och att offentlig finansiering av konst och kultur säkras. Och – även att kulturverksamma måste våga tala om vikten av konst och kultur i samhällsbygget – inte enbart om konstens egenvärde.
Till podden.


2021 07 08

Emma Mårtensson

Emma Mårtensson

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Emma Mårtensson, engagerad undersköterska som arbetar på en demensavdelning på ett särskilt boende i Huddinge. Emma menar att konsten och kulturen inte enbart är till för att roa oss utan är nödvändig för att vi ska känna oss som hela människor. För de boende är t.ex. musiken en väg in till minnen och känslor som tycks ha försvunnit. Emma vill att både utövare och alla som deltar i konst och kulturlivet ska engagera sig och diskutera vikten av konst och kultur så att det blir en självklar del av debatten. ”Det räcker inte med politiker, vi måste också framföra vad vi önskar” säger Emma som också menar att satsningar på kultur inom vården måste vara långsiktiga och permanenta.
Till podden.


2021 07 08

Frida Röhl

Frida Röhl

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Frida Röhl skådespelerska, regissör och sedan 2014 konstnärlig ledare vid Folkteatern i Göteborg . Frida började i ”Vår teater” och fortsatte via bl.a. Teaterstudion till Teaterhögskolan i Malmö och Teater Tribunalen, som skådespelare och sedan även som regissör/konstnärlig ledare. Hon menar att ”Teatern ska vara satt i bruk” vilket hon konkretiserade i och med pandemins utbrott då hon och teatern lade om hela produktions-apparaten. Frida såg möjligheterna i sina internationella kontakter och tog vara på all den kreativitet som finns inom teatern. Folkteatern nämndes i en artikel i The Guardian som utnämnde området kring Järntorget till ”ett av de coolaste i Europa.” Nu hotas det konst och kulturtäta området av gentrifiering. Frida menar att politisk teater i dag är att gestalta komplexa människor i kollektiva berättelser. Vi erbjuds för mycket av endimensionellt beskrivna personer och situationer, menar hon.
Till podden.


2021 07 07

Reidar Jönsson

Reidar Jönsson

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Reidar Jönsson, dramatiker, regissör och författare. Reidar växte upp med en sjuk mamma och en pappa som var sjöman. Det gjorde att han växte upp i andra familjer och livet igenom har han levt i olika miljöer, klassmässigt och geografiskt. Under tiden som sjöman fick han uppleva människor med levnadsvillkor som präglat honom starkt. Det är därifrån och från att han läst mycket och lagt sig vinn om att möta olika typer av människor som han hämtar material till sina berättelser. När ”Mitt liv som hund” filmatiserades blev den Oscarsnominerad, det tog Reidar till Hollywood där han mötte sin tredje fru på en tillställning, blev kvar och fick en agent. Resten är, som det heter, historia. Nu är han tillbaka i Sverige, gav ut ”Tomhetens triumf” 2020 och skriver på ett filmmanus. ”En högkultur är för mig ett land där alla har lika värde och där alla får möjlighet att utvecklas och kulturen kan fungera som en vaccinering mot ondska” säger Reidar.
Till podden.


2021 07 07

Dan & Tereza Andersson

Dan & Tereza Andersson

Kulturförsvaret presenterar stolt våra poddgäster. Det frilansande paret Tereza Andersson och Dan Andersson Hon erfaren teater-regissör som nu är aktuell som en av regissörerna för nya säsongen av ”Lyckoviken” på Via Play.Han ljuddesigner, kompositör och ljudtekniker som längtar efter en fastare tillvaro efter alla år som ”mångsysslare”. Hör om hur de från ungdomen, genom livet stöttat varandra, arbetat tillsammans och var för sig och hur de löst det ”livspussel vid köksbordet” som kulturverksamma till skillnad från s.k. vanligt folk av vissa politiker inte antas behöva befatta sig med. Vi får också ta del av deras olika vägar in i kulturlivet. Hon med rötter i östeuropeisk kulturmedelklass som trots perfekt svenska tvingades genomgå språktest som barn. Han från Västra Frölunda som startade kulturförening tillsammans med kompisar på ungdomsgården Fågeln och sedan helt enkelt frågade om han fick börja hänga med teknikerna på Folkteatern och gick vidare från det.
Till podden.


2021 07 06

Johan Ehrenberg

Johan Ehrenberg

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Johan Ehrenberg, författare, debattör och grundare av tidningen ETC. Johan som är mycket engagerad i klimatfrågan, vill inte sortera ut konsten från övriga samhällsfrågor. Han menar att kulturen måste tvinga sig in i valrörelsen. ”Demokrati är aktivitet.” säger Johan som menar att hotet mot kulturen är rädslan för det kritiska tänkandet och att ”Kulturkriget” handlar om hotet mot mänskliga rättigheter och därmed angår alla. En mänsklig rättighet är att få välja vem jag vill vara. Johans reportage ”Könsbytet”, från 1980-talet som vi talar om i podden, handlar om det. ETC, som Johan står som ägare för, tar striden mot såväl tech-jättarna som högerpopulister och driver klimatfrågan med kraft. Vi får höra om varför och om reaktionerna på det. Till podden.


2021 07 06

Gorki Glaser Müller och Johanna Bernhardson

Gorki Glaser Müller & Johanna Bernhardsson

Kulturförsvaret presenterar stolt våra poddgäster Johanna Bernhardson , som är frilansande filmare specialiserad på kort dokumentär och experimentell film, hon är också pedagog. Gorki Glaser Müller, som är frilansande regissör och författare född och uppvuxen i Santiago, Chile som kom till Sverige som 13-åring. De lever tillsammans, har barn och bor i Göteborg. Gorki är aktuell med dokumentären ”Children of the enemy” om Patricio Galvez som hämtade hem sina barnbarn från Al Hol-lägret i Syrien. Båda arbetar med nya projekt. Johanna med en långfilm ”Bröderna Andersson” om sin far och hans bröder där en av dom är filmaren Roy Andersson. Gorki arbetar med en dansfilm i VR (Virtual reality)-format om sitt Chilenska arv. I podden får ni även lyssna till ljudspåren från en personlig kortfilm från var och en av gästerna och höra om idéerna till dom. Gorki och Johanna för också ett intressant samtal om konflikten mellan driften till skapandet och det s.k. livspusslet. Länkar till filmer som hörs i podden:
”My codename was Manuel”
”Mina 19876 steg i Auschwitz/Birkenau”
Till podden.


2021 07 05

Peter Sjöquist & Anita Molander

Peter Sjöquist & Anita_Molander

Kulturförsvaret presenterar stolt sina poddgäster skådespelerskan, skribenten, översättaren, dubbaren, producenten Anita Molander och skådespelaren, fotografen, författaren, regissören och dubbaren Peter Sjöquist. Båda driver dessutom agenturen. Scandinavian Primetime Actors sedan ett halvår tillbaka. Detta för att de såg att vare sig deras egna eller jämnåriga skådespelar- kollegors kompetens efterfrågades i den utsträckning som var önskvärd. Peter och Anita har 40 respektive 50 års erfarenhet med stor bredd liksom de 25 skådespelare de hittills har samlat i sin agentur. De har mottagits mycket positivt från produktionsbolag och rollsättare och har stora förhoppningar om att den ålderism som finns i branschen ska förändras. Gärna enligt förebild från England. Peter berättar att, vare sig vi vill eller ej, om vi vill jobba i branschen måste vi bli vän med sociala medier och lära oss att hantera dom. Vi får även höra Anita o Peter berätta om upplevelser av konst och kultur som barn, både i hemmet och i skolan och om hur viktigt de tycker att tillgänglighet ges – för alla barn. Peter är aktuell både med en bok, som vi hör om i podden, och i en av huvudrollerna i den prisade svenska långfilmen ”Lantisar” som visas på SVT Play under hela juli. Till podden.


2021 07 02

Suzanne Osten

Suzanne Osten

Kulturförsvaret presenterar stolt regissören, dramatikern, professorn, pedagogen och grundaren av Unga Klara, Suzanne Osten. Suzannes pappa var motståndsman i Tyskland under kriget, hennes mamma filmkritiker som engagerade sig för flyktingar. Hon har, säger hon, fått mot- ståndet mot fascismen med modersmjölken. Suzanne tillhör de som förnyat och utvecklat teater för barn och unga och har även varit pionjär för den feministiska teatern i Sverige. Suzanne har forskat om och dokumenterat teater för bebispublik och omprövat och beskrivit sina arbetsprocesser i olika former. Alla konstnärliga utbildningar bör ha ett barnperspektiv anser Suzanne som försvarar konsten med drastisk humor. Just nu skriver hon på sin självbiografi. Till podden.


2021 06 25

Nour Malah

Nour Malah

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Nour Malah, tidigare tv-programledare och journalist i Syrien och Turkiet, nu SFI-lärare och författare i Sverige. Hör Nour berätta om hur hon, innan hon stängde dörren till sitt hem i Syrien för att fly tillsammans med sina tre barn till Turkiet, räddade med sig några av sina favoritböcker. Hur hon, i väntan på familjeåterförening i Sverige, via Youtube lärde sina barn svenska och kontaktade Stefan Löfvén för att skynda på processen då hon var rädd att hennes äldsta dotter skulle passera sin 18-årsdag och därmed inte få följa med. Nour betyder ljus. Möt en aktivist och nybliven mor – ständigt på väg mot ljuset! Till podden.


2021 06 18

Saad Hajo

Saad Hajo

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Saad Hajo, satirtecknare som kom till Sverige 2005. Han presenteras bäst genom EWK-prisets jurys motivering till att Saad fick priset 2015: ”Saad Hajo har introducerat den arabiska satiren för svensk publik, och förtydligat hur en bild kan förmedla budskap även till de som inte kan läsa. Saad är även en aktiv röst i debatten om den politiska illustrationskonsten. Med Saad Hajo har Sverige fått en intelligent och internationellt välkänd politisk illustratör som sprider kunskap om politisk illustration såväl i Sverige som utomlands. Oförtrutet häcklar han makten i Syrien med sina teckningar i sociala medier - han låter sig inte tystas. Podden är i två delar. Till podden.


2021 06 11

David Karlsson

David Karlsson

”Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst David Karlsson, idéhistoriker, förläggare, författare, kulturdebattör och en av grundarna av Nätverkstan i Göteborg. David talar om den svenska kulturpolitikens unika förmåga att kombinera spets och bredd. David Karlsson menar att det i årtionden rått konsensus vad gäller kulturpolitikens inriktning. Fram till i dag, då ett parti driver politik med ett innehåll som kommer från radikala högerfilosofer i Tyskland innan nazismen och där kulturen har en central roll. Dessa idéer framförs nu av SD via Steve Bannon, tidigare rådgivare till Donald Trump. David önskar sig att i valdebatten få veta vad konsten betytt personligen för politiker.” Till podden.


2021 06 08

Andreas Magnusson

Andreas Magnusson

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Andreas Magnusson, gymnasielärare i svenska, religionskunskap och etik, författare och krönikör i Magasinet Paragraf. Hör en berättelse om ett Hammarkullen som med sin mångkultur gav Andreas en fantastisk uppväxt. Nu skriver han en bok om hotet från den framväxande högerpopulismen som utnyttjar förorten som rekvisita i det politiska spelet. ”Om du tar bor kulturen ur samhället sliter du bort vår själ” säger Andreas bland annat. Till podden.


2021 06 04

Christer Nylander

Christer Nylander

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Christer Nylander, ordförande i Riksdagens kulturutskott och riksdagsledamot för Liberalerna Christer engagerar sig förutom i kulturpolitiken även i skolfrågor och är en varm förespråkare för folkbildningen. ”Kulturpolitiken måste byggas in i en större berättelse om vart vi vill med Sverige för såväl individ som samhälle, på längre sikt.” menar Christer Nylander. Till podden.


2021 05 31

Robert Uitto

Sahar Burhan

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Robert Uitto. Ordförande för Länsteatrarna i Sverige regionråd för kultur (S) i region Jämtland Härjedalen och ordförande för ABF i Jämtland. Robert har flera andra uppdrag kopplade till kultur och folkbildning. Lyssna på en oerhört engagerad konst och kulturförespråkare som brinner för såväl kulturskaparna som för publiken. - I hela landet. Till podden.


2021 05 28

Sahar Burhan

Sahar Burhan

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Sahar Burhan, bild och form-konstnär och satirtecknare. Hon är utbildad vid Fakulteten för konst vid Damaskus universitet och driver nu Galleri Kameleont i Norrköping samt konstföreningen V.O.D.K.A.N. som stöttar främst invandrade konstnärer. Hör henne berätta om varifrån hon hämtar sin konstnärliga inspiration och vilka uttryck hon väljer. Lyssna också på en Syrisk/Svensk kvinnas syn på Svensk jämställdhet och villkor för konstnärer. Hör också, från en som vet, om vad som händer när konstnärlig frihet inskränks och hur det visar sig i samhällets alla delar. Länk till satir som nämns i podden. Till podden.


2021 05 21

Astrid Menasanch Tobiesson

Astrid Menasanch Tobiesson

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Astrid Menasanch Tobieson , regissör, dramatiker, skådespelerska och skribent, född i Spanien men bosatt i Sverige. Lyssna på en konstnär med kunskap om och erfarenhet av vad det vill säga att leva i ett samhälle där demokratin och yttrandefriheten snabbt försvinner och hur det särskilt drabbar konstnärer och journalister. Även om den som skriver befinner sig i ett annat land. Till podden.


2021 05 21

Marika Andersson

Marika Andersson

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Marika Andersson, rektor vid Lövgärdets skola i Göteborg. Marika har alltid intresserat sig för konst och kultur som konsument, men hon har också gått steppkurs och senast gått en skrivarkurs, ”Lärare skriver” på Biskops Arnö. Nu integrerar hon, i samarbete med lärarna på Lövgärdesskolan, konst och kultur i undervisningen och i skolmiljön. Lyssna på en engagerad och innovativ rektor med kloka tankar om skolan och dess möjligheter! Till podden.


2021 05 18

Stephen Langridge

STEPHEN LANGRIDGE

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Stephen Langridge, konstnärlig ledare vid Glyndebourne Opera och festival i Sussex, England. Stephen har regisserat på de stora operahusen i London, Chicago, Oslo, Stockholm m.fl. och under sex år varit konstnärlig ledare för GöteborgsOperan. Stephen är känd för sitt samarbete med Share Music i såväl Storbritannien som i Sverige. Han är också känd för att leda pedagogiska projekt med skolelever, med intagna på högriskfängelser i Berlin och UK och även för att leda teater och musikprojekt i Sydafrikanska townships på 1990-talet. Men aldrig i rollen som ”kolonisatör” utan som regissör med en önskan att se och lära mer om människor och omvärlden. Stephen ger också i podden en blick på Sveriges kulturpolitik från ett annat håll. Lyssna på en man som verkligen får dig att känna att opera är för alla! Samtalet förs på engelska. Till podden.


2021 05 14

Ann Marie Engel

ANN MARI ENGEL

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Ann Mari Engel. Kulturpolitiker (v) i Stockholm, ordförande i Skådebanan och tidigare generalsekreterare i dåvarande Teaterunionen med såväl nationella som internationella uppdrag knutna till det. Ann Mari är också filosofie doktor i teatervetenskap. Lyssna på en person som haft stor betydelse för svenskt konst och kulturliv under flera decennier. Till podden.


2021 05 07

Ulrika Gudmundsson Schönberger

ULRIKA GUDMONDSSON SCHÖNBERGER

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Ulrika Gudmundsson Schönberger, projektledare för Musik i vård omsorg och hälsa på Musik i Syd. Ulrika är också sångerska som röstmässigt rör sig mellan visa och konstmusik och ger konserter årligen. Hon har deltagit två gånger i melodifestivalen, 1988 med gruppen ”All of a Sudden” och 1995 tillsammans med Göran Rudbo och hon har körat bakom artister som Lisa Nilsson, Dan Hylander och Louise Hoffsten. Hennes stora passion är att driva projekt där musiken ger såväl unga som äldre möjlighet till en bättre hälsa och att utvecklas som människor med hjälp av musiken. Ulrika har ett stort intresse för filosofi, sociologi och psykologi så om inte sången varit självklar hade hon blivit läkare. Till podden.


2021 05 03

Staffan Göthe

STAFFAN GÖTHE

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst dramatikern, skådespelaren. och tidigare professorn vid teaterhögskolan i Malmö, Staffan Göthe. Han ser en möjlig öppning för ett djupare samtal mellan politiker och konstnärer/kulturarbetare som en nystart för ett värdigare samhälle efter pandemin. Till podden.


2021 04 30

Niklas Hjulström

NIKLAS HJULSTRÖM

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Niklas Hjulström, sedan 2016 teaterchef vid. Teater Västmanland. Efter examen vid Teaterhögskolan i Stockholm 1990 har han en lång karriär som skådespelare inom såväl teater som film/tv. bakom sig. Niklas har också varit chef för Angereds teater, konstnärlig ledare vid Folkteatern i Göteborg, regissör och ensemblechef vid Stockholms stadsteater samt hunnit med en karriär som sångare under artistnamnet Cue. Niklas arbetar utifrån principen ”Gräv där du står” och frågar publiken i alla åldrar om hjälp. Det ger honom stoff till berättelser om ögonblick som förändrat människors liv på ett eller annat sätt. Lyssna så får du veta mer om Niklas, om Västmanland och dess historia och förstås om Niklas syn på konst och kultur. Till podden.


2021 04 27

Magnus Aspegren

MAGNUS ASPEGREN

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Magnus Aspegren, VD för Riksteatern. tidigare VD för Folkoperan, VD/konstnärlig ledare för Norrlandsoperan och rektor för Operahögskolan. Magnus har tagit initiativ till #1000dagarkultur som Riksteatern driver i samverkan med ett antal aktörer för att visa på kulturens avgörande roll i vårt demokratiska samhälle. ” Till podden.

2021 04 16

Simon Norrthon

SIMON NORRTHON

Kulturförsvaret presenterar stolt veckans mångsidiga poddgäst Simon Norrthon. Simon är sedan 2018 förbundsordförande för Fackförbundet Scen&Film där han varit aktiv som ledamot i verkställande utskottet och haft ett antal uppdrag inom bl.a. upphovsrätt under många år. Simon är i grunden skådespelare, utbildad vid Teaterhögskolan i Stockholm. Han har arbetat på Unga Klara, inom film och tv IMDB och har de senaste åren varit anställd vid Kungliga Dramatiska Teatern. Han har även varit prefekt och lektor i skådespeleri vid Stockholms Konstnärliga Högskola. Simon beskriver sig själv som ”en glad kille på 54 jordsnurr”. Han vill att människor ska organisera sig och har en stark tilltro till konstens och kulturens demokratiska på- och inverkan på människa och samhälle. Till podden.


2021 04 09

Susanna Dahlberg

SUSANNA DAHLBERG

Denna vecka är jag stolt över att kunna presentera Susanna Dahlberg, VD för Regionteater Väst sedan 2013, som poddgäst. Susanna beskriver sig som ungen som själv fick tillgång till konst och kultur som barn. Hon har ägnat en stor del av sitt vuxna liv till att ge detsamma till barn och unga, bland annat på Backa Teater och nu på Regionteater Väst där hon också 2016 utsågs till Årets Chef i Västra Götalandsregionen, nominerad av sina medarbetare. Det var dessutom första gången en chef inom området kultur fick ta emot priset. Susanna har även skrivit den uppmärksammade uppsatsen om principen ”Armlängds avstånd” som hon hållit många föreläsningar om och som vi samtalar om i podden. Välkomna att lyssna! Till podden.


2021 04 01

Gunnar Bjursell

Gunnar Bjursell

Jag är mycket glad att kunna presentera vår första gäst i en serie poddar med syfte att föra in konst och kultur som en valfråga inför valet 2022. Han heter Gunnar Bjursell och är professor emeritus i molekylärbiologi och har tidigare forskat kring geners betydelse för folksjukdomar, såsom cancer och åderförkalkning. Det var en upplevelse av hur en konsert i vacker miljö en sommarkväll i Virserum i Småland i sällskap med en gammal musikervän påverkade honom rent fysiskt, som fick honom att börja kombinera sina forskarkunskaper och sitt livslånga kulturella intresse. Under de senaste femton åren har han engagerat sig i det framväxande forskningsfältet kring kultur, hjärna och hälsa. Han har tidigare initierat, och varit ledare för satsningen ”Kultur och hälsa” vid Göteborgs Universitet. Sedan år 2011 deltar han som koordinator för Cultural Brain Initiative, Centrum för Kultur, Kognition och Hälsa vid Karolinska Institutet i Stockholm. Den Kulturella Hjärnan Gunnar är redaktör för deras hemsida och en ofta anlitad föreläsare såväl i Sverige som i övriga Norden. Du kan också höra Gunnar tala om musikens helande krafter i inledningen till Håkan Hellströms låt ”Bit dig i läppen”. Håkan hittade hemsidan, tyckte att den var intressant och valde därefter att använda en introduktionstext skriven av Gunnar Bjursell i sin låt. Till podden.