Kulturforsvaret Logotype
START PODDGÄSTER PODDAR INSPIRATION KONTAKT

Poddgäster

2021 10 15

Tasso Stafilidis

Tasso Stafilidis

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Tasso Stafilidis, strateg inom konst, kultur och social hållbarhet inom Göteborg & Co. Tasso säger om sig själv: ”Jag har ett svenskt hjärta som pumpar runt mitt grekiska blod”. Hans föräldrar kom till Småland som arbets- kraftsinvandrare och där är han född. Han är uppväxt i Skåne där en dramapedagog väckte hans skådespelardrömmar vilket fick honom att lämnade stallet, som under flera år hade varit räddningen från all mobbning. Hon bekräftade honom, han fann teatern, fick självförtroende, blev samhällsengagerad och var med och kämpade mot apartheidregimen och för Nelson Mandelas frigivning som 10-åring. Redan då hotad av nazister och värre skulle det bli när han som vuxen kom in i riksdagen både som första öppna homosexuella kandidat och som första professionella skådespelare som blev invald i riksdagen. Då kom såväl hat som mordhot. I riksdagen 1998-2006 startade han Riksdaga-Teatern och även ett tvärpolitiskt HBT-nätverk som bidrog till att lägga grunden för många av de lagar som vi har idag, som likställer homo- och heterosexuella. Vi samtalar om detta, om West Pride och Kulturkalaset i Göteborg där Tasso haft ledande roller och om de strategier för överraskande kulturmöten som lett till integration på sikt. Tasso menar att politiker måste formulera sig kring konstens och kulturens betydelse i det samhälle de vill bygga innan de talar kostnader, men också att det behövs fler professionella inom konst och kultur som engagerar sig politiskt för att verklig förändring av områdets status ska bli möjlig.
Till podden.


2021 10 08

Joakim Dahlberg

Joakim Dahlberg

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Joakim Dahlberg. Dramapedagog, regissör, musiker, socionom m.m. Joakim är uppväxt i Stockholm i ett hem med uppmuntran till såväl idrott som musik. Farfar var en viktig person som gillade att Joakim spelade gitarr och det ledde till att han bildade band i postpunkeran. Han gick även i ”Vår Teater” vilket ledde till medverkan i musikaler på Folkan. Efter utbildning till såväl dramapedagog som socionom varvar han mellan att arbeta i egna konstnärliga projekt och att arbeta som kurator i skolor. Joakim har haft uppdrag att leda grupper för unga pappor, ensamkommande och ger workshops för skolpersonal. Nu arbetar han på ett mångkulturellt projekt om civilkurage som ska spelas för högstadie- och gymnasiepublik. Vi samtalar om kraven som ställs på lärare, om behovet av stöd och uppskattning för att de ska klara av det viktiga arbete som görs i skolan. Om forskning som visar att om unga får en andra chans så ger det bättre resultat än ”hårda tag”. Joakim: ”Konsten är människans första födslorätt som alla ska ha tillgång till, att göra tillsammans för att må bra av. Samhället måste främja kreativiteten som stärker individen!
Till podden.


2021 10 01

Maj-Lis Svedin Nordling

Maj-Lis Svedin Nordling

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Maj-Lis Svedin Nordling, tidigare studiesekreterare vid ABF i Gävle, nu pensionär men fortfarande aktiv bl.a. i panel som diskuterar aktuella samhällsfrågor i Gävle lokalradio för seniorer. Maj-Lis beskriver sig själv som folkbildare och kulturtant. Hon föddes som bonddotter under 2:a Världskriget i mellersta Norrlands inland, gifte sig ung med en arbetare, blev övertygad socialdemokrat och födde fem barn, varav tre är i livet. Nyss fyllda fyrtio skilde hon sig och började folkhögskola för att kunna utbilda sig till undersköterska. Men en annons i Aftonbladet om jobb som studiesekreterare på ABF i Gävle ändrade livet. Ett samtal om att bryta upp mitt i livet, om utbildning och bildning, om vikten av konst och kultur både för personlig utveckling, för att förstå omvärlden, som terapi, som läkning och för gemenskap. Maj-Lis, som är 86 år, har levt större delen av sitt liv i arbetarrörelsens och folkbildningens tjänst och ser med oro på den utveckling som sker. Maj-Lis menar att man nu måste hålla bildningen högt på det sätt som arbetarrörelsen gjorde i begynnelsen men som nu saknas. Nu arbetar hon med att sammanställa ett antal texter om sitt liv som hon skrivit till en bok. Länk till intervju där Maj-Lis läser två av de texter hon skrivit.
Till podden.


2021 09 24

Jalle Lorensson

Jalle_Lorensson

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Jalle Lorensson, Kulturskolechef i Malmö stad, och ordförande i Kulturskolerådet, Jalle är i botten lärare i svenska och religionskunskap, han valde teater i ”Fritt valt arbete” i 7:an, det gav honom lust att stå på scen”. Han kombinerade länge undervisning med att vara medlem i ett av Sveriges mest kända rockband, Wilmer X och har spelat munspelssolo på Roxettes världshit ”Dangerous” som legat 1:a på Cash Box-listan och 2:a på Billboard. Lyssna på ett samtal om hur kulturskolan växte fram i Sverige, om ett Malmö som du inte läser om i media där unga från olika delar av stan musicerar tillsammans på Malmö Live tack vare kulturskolan och där de barn som medverkat i El Sistema-verksamheten har bättre studieresultat än övriga högre upp i klasserna. Men också om en nationell undersökning som visar att ca 80% av barnen som deltar i kulturskolan kommer från familjer där föräldrarna är högskoleutbildade. Detta är Jalle besjälad av att utjämna. Han menar också att konst och kultur är framtiden för Sverige då vi är i topp i världen vad gäller kreativitet och allt behöver design och innovativt tänkande nu när vi till stor del lämnat industrisamhället bakom oss. Jalle och Kulturskolerådet vill också ha en lag som slår fast att Kulturskola ska finnas i alla kommuner.
Till podden.


2021 09 17

Anna Berg

Anna Berg

Kulturförsvaret presenterar stolt sin poddgäst Anna Berg, frilansande teaterdramaturg, föreläsare m.m. f.n. på Göteborgs stadsteater. När Anna studerade på Nordiska folkhögskolan efter att ha studerat bl.a. litteraturvetenskap såg hon ”Den europeiska kritcirkeln” baserad på Brechts ”Den kaukasiska kritcirkeln”, blev tagen av vad man kunde göra med ett verk, såg att P-A Tjäder var dramaturg, kontaktade honom som tog emot Henne, berättade vad han gjorde och gav henne kontakter som ledde till jobb som regiassistent på teatern och därmed tillhörighet i det magiska som konsten kan vara. Efter det dramatikerutbildning vid Dramatiska Institutet och på den vägen är det. Lyssna på ett samtal om dramaturgens roll, varför ska vi ha konst och kultur, skolans roll för att ge verktyg till att kunna reflektera över vad vi ser, upplever, läser och över oss själva. Vad är konstnärliga lär- processer? Om språkets glidning i läroplaner – från skapande lärande till entreprenöriellt lärande och mycket mer. Anna: ”Konst och kultur förmedlar alltid sin tids gemensamma berättelse. Alla måste ha tillgång till och ha rätten att tolka och tycka till om den utan rädsla för att tänka fel.”
Till podden.


2021 09 14

Anna Serner

Anna Serner

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Anna Serner, VD för Svenska Filminstitutet som i dagarna avgår efter tio år där hon bland annat gjort sig känd såväl inom landet som internationellt för sitt outtröttliga arbete för jämställdhet och mångfald. Hör henne berätta om ris och ros och hur hon samlat sakkunskap för att utveckla ett gemensamt språk för att bedöma de förslag som kommer in så kvalitetssäkert som möjligt. Hon menar att offentliga medel bör användas för att berätta vad det är att vara människa ur många och ständigt nya perspektiv. Anna anser också att politiska partier måste se att de hot som finns nu mot vår demokrati och yttrandefrihet inte fanns för tio år sedan vilket kräver att kulturplaner åtföljs av konkreta handlingsprogram och att offentlig finansiering av konst och kultur säkras. Och – även att kulturverksamma måste våga tala om vikten av konst och kultur i samhällsbygget – inte enbart om konstens egenvärde.
Till podden.


2021 07 08

Emma Mårtensson

Emma Mårtensson

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Emma Mårtensson, engagerad undersköterska som arbetar på en demensavdelning på ett särskilt boende i Huddinge. Emma menar att konsten och kulturen inte enbart är till för att roa oss utan är nödvändig för att vi ska känna oss som hela människor. För de boende är t.ex. musiken en väg in till minnen och känslor som tycks ha försvunnit. Emma vill att både utövare och alla som deltar i konst och kulturlivet ska engagera sig och diskutera vikten av konst och kultur så att det blir en självklar del av debatten. ”Det räcker inte med politiker, vi måste också framföra vad vi önskar” säger Emma som också menar att satsningar på kultur inom vården måste vara långsiktiga och permanenta.
Till podden.


2021 07 08

Frida Röhl

Frida Röhl

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Frida Röhl skådespelerska, regissör och sedan 2014 konstnärlig ledare vid Folkteatern i Göteborg . Frida började i ”Vår teater” och fortsatte via bl.a. Teaterstudion till Teaterhögskolan i Malmö och Teater Tribunalen, som skådespelare och sedan även som regissör/konstnärlig ledare. Hon menar att ”Teatern ska vara satt i bruk” vilket hon konkretiserade i och med pandemins utbrott då hon och teatern lade om hela produktions-apparaten. Frida såg möjligheterna i sina internationella kontakter och tog vara på all den kreativitet som finns inom teatern. Folkteatern nämndes i en artikel i The Guardian som utnämnde området kring Järntorget till ”ett av de coolaste i Europa.” Nu hotas det konst och kulturtäta området av gentrifiering. Frida menar att politisk teater i dag är att gestalta komplexa människor i kollektiva berättelser. Vi erbjuds för mycket av endimensionellt beskrivna personer och situationer, menar hon.
Till podden.


2021 07 07

Reidar Jönsson

Reidar Jönsson

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Reidar Jönsson, dramatiker, regissör och författare. Reidar växte upp med en sjuk mamma och en pappa som var sjöman. Det gjorde att han växte upp i andra familjer och livet igenom har han levt i olika miljöer, klassmässigt och geografiskt. Under tiden som sjöman fick han uppleva människor med levnadsvillkor som präglat honom starkt. Det är därifrån och från att han läst mycket och lagt sig vinn om att möta olika typer av människor som han hämtar material till sina berättelser. När ”Mitt liv som hund” filmatiserades blev den Oscarsnominerad, det tog Reidar till Hollywood där han mötte sin tredje fru på en tillställning, blev kvar och fick en agent. Resten är, som det heter, historia. Nu är han tillbaka i Sverige, gav ut ”Tomhetens triumf” 2020 och skriver på ett filmmanus. ”En högkultur är för mig ett land där alla har lika värde och där alla får möjlighet att utvecklas och kulturen kan fungera som en vaccinering mot ondska” säger Reidar.
Till podden.


2021 07 07

Dan & Tereza Andersson

Dan & Tereza Andersson

Kulturförsvaret presenterar stolt våra poddgäster. Det frilansande paret Tereza Andersson och Dan Andersson Hon erfaren teater-regissör som nu är aktuell som en av regissörerna för nya säsongen av ”Lyckoviken” på Via Play.Han ljuddesigner, kompositör och ljudtekniker som längtar efter en fastare tillvaro efter alla år som ”mångsysslare”. Hör om hur de från ungdomen, genom livet stöttat varandra, arbetat tillsammans och var för sig och hur de löst det ”livspussel vid köksbordet” som kulturverksamma till skillnad från s.k. vanligt folk av vissa politiker inte antas behöva befatta sig med. Vi får också ta del av deras olika vägar in i kulturlivet. Hon med rötter i östeuropeisk kulturmedelklass som trots perfekt svenska tvingades genomgå språktest som barn. Han från Västra Frölunda som startade kulturförening tillsammans med kompisar på ungdomsgården Fågeln och sedan helt enkelt frågade om han fick börja hänga med teknikerna på Folkteatern och gick vidare från det.
Till podden.


2021 07 06

Johan Ehrenberg

Johan Ehrenberg

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Johan Ehrenberg, författare, debattör och grundare av tidningen ETC. Johan som är mycket engagerad i klimatfrågan, vill inte sortera ut konsten från övriga samhällsfrågor. Han menar att kulturen måste tvinga sig in i valrörelsen. ”Demokrati är aktivitet.” säger Johan som menar att hotet mot kulturen är rädslan för det kritiska tänkandet och att ”Kulturkriget” handlar om hotet mot mänskliga rättigheter och därmed angår alla. En mänsklig rättighet är att få välja vem jag vill vara. Johans reportage ”Könsbytet”, från 1980-talet som vi talar om i podden, handlar om det. ETC, som Johan står som ägare för, tar striden mot såväl tech-jättarna som högerpopulister och driver klimatfrågan med kraft. Vi får höra om varför och om reaktionerna på det. Till podden.


2021 07 06

Gorki Glaser Müller och Johanna Bernhardson

Gorki Glaser Müller & Johanna Bernhardsson

Kulturförsvaret presenterar stolt våra poddgäster Johanna Bernhardson , som är frilansande filmare specialiserad på kort dokumentär och experimentell film, hon är också pedagog. Gorki Glaser Müller, som är frilansande regissör och författare född och uppvuxen i Santiago, Chile som kom till Sverige som 13-åring. De lever tillsammans, har barn och bor i Göteborg. Gorki är aktuell med dokumentären ”Children of the enemy” om Patricio Galvez som hämtade hem sina barnbarn från Al Hol-lägret i Syrien. Båda arbetar med nya projekt. Johanna med en långfilm ”Bröderna Andersson” om sin far och hans bröder där en av dom är filmaren Roy Andersson. Gorki arbetar med en dansfilm i VR (Virtual reality)-format om sitt Chilenska arv. I podden får ni även lyssna till ljudspåren från en personlig kortfilm från var och en av gästerna och höra om idéerna till dom. Gorki och Johanna för också ett intressant samtal om konflikten mellan driften till skapandet och det s.k. livspusslet. Länkar till filmer som hörs i podden:
”My codename was Manuel”
”Mina 19876 steg i Auschwitz/Birkenau”
Till podden.


2021 07 05

Peter Sjöquist & Anita Molander

Peter Sjöquist & Anita_Molander

Kulturförsvaret presenterar stolt sina poddgäster skådespelerskan, skribenten, översättaren, dubbaren, producenten Anita Molander och skådespelaren, fotografen, författaren, regissören och dubbaren Peter Sjöquist. Båda driver dessutom agenturen. Scandinavian Primetime Actors sedan ett halvår tillbaka. Detta för att de såg att vare sig deras egna eller jämnåriga skådespelar- kollegors kompetens efterfrågades i den utsträckning som var önskvärd. Peter och Anita har 40 respektive 50 års erfarenhet med stor bredd liksom de 25 skådespelare de hittills har samlat i sin agentur. De har mottagits mycket positivt från produktionsbolag och rollsättare och har stora förhoppningar om att den ålderism som finns i branschen ska förändras. Gärna enligt förebild från England. Peter berättar att, vare sig vi vill eller ej, om vi vill jobba i branschen måste vi bli vän med sociala medier och lära oss att hantera dom. Vi får även höra Anita o Peter berätta om upplevelser av konst och kultur som barn, både i hemmet och i skolan och om hur viktigt de tycker att tillgänglighet ges – för alla barn. Peter är aktuell både med en bok, som vi hör om i podden, och i en av huvudrollerna i den prisade svenska långfilmen ”Lantisar” som visas på SVT Play under hela juli. Till podden.


2021 07 02

Suzanne Osten

Suzanne Osten

Kulturförsvaret presenterar stolt regissören, dramatikern, professorn, pedagogen och grundaren av Unga Klara, Suzanne Osten. Suzannes pappa var motståndsman i Tyskland under kriget, hennes mamma filmkritiker som engagerade sig för flyktingar. Hon har, säger hon, fått mot- ståndet mot fascismen med modersmjölken. Suzanne tillhör de som förnyat och utvecklat teater för barn och unga och har även varit pionjär för den feministiska teatern i Sverige. Suzanne har forskat om och dokumenterat teater för bebispublik och omprövat och beskrivit sina arbetsprocesser i olika former. Alla konstnärliga utbildningar bör ha ett barnperspektiv anser Suzanne som försvarar konsten med drastisk humor. Just nu skriver hon på sin självbiografi. Till podden.


2021 06 25

Nour Malah

Nour Malah

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Nour Malah, tidigare tv-programledare och journalist i Syrien och Turkiet, nu SFI-lärare och författare i Sverige. Hör Nour berätta om hur hon, innan hon stängde dörren till sitt hem i Syrien för att fly tillsammans med sina tre barn till Turkiet, räddade med sig några av sina favoritböcker. Hur hon, i väntan på familjeåterförening i Sverige, via Youtube lärde sina barn svenska och kontaktade Stefan Löfvén för att skynda på processen då hon var rädd att hennes äldsta dotter skulle passera sin 18-årsdag och därmed inte få följa med. Nour betyder ljus. Möt en aktivist och nybliven mor – ständigt på väg mot ljuset! Till podden.


2021 06 18

Saad Hajo

Saad Hajo

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Saad Hajo, satirtecknare som kom till Sverige 2005. Han presenteras bäst genom EWK-prisets jurys motivering till att Saad fick priset 2015: ”Saad Hajo har introducerat den arabiska satiren för svensk publik, och förtydligat hur en bild kan förmedla budskap även till de som inte kan läsa. Saad är även en aktiv röst i debatten om den politiska illustrationskonsten. Med Saad Hajo har Sverige fått en intelligent och internationellt välkänd politisk illustratör som sprider kunskap om politisk illustration såväl i Sverige som utomlands. Oförtrutet häcklar han makten i Syrien med sina teckningar i sociala medier - han låter sig inte tystas. Podden är i två delar. Till podden.


2021 06 11

David Karlsson

David Karlsson

”Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst David Karlsson, idéhistoriker, förläggare, författare, kulturdebattör och en av grundarna av Nätverkstan i Göteborg. David talar om den svenska kulturpolitikens unika förmåga att kombinera spets och bredd. David Karlsson menar att det i årtionden rått konsensus vad gäller kulturpolitikens inriktning. Fram till i dag, då ett parti driver politik med ett innehåll som kommer från radikala högerfilosofer i Tyskland innan nazismen och där kulturen har en central roll. Dessa idéer framförs nu av SD via Steve Bannon, tidigare rådgivare till Donald Trump. David önskar sig att i valdebatten få veta vad konsten betytt personligen för politiker.” Till podden.


2021 06 08

Andreas Magnusson

Andreas Magnusson

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Andreas Magnusson, gymnasielärare i svenska, religionskunskap och etik, författare och krönikör i Magasinet Paragraf. Hör en berättelse om ett Hammarkullen som med sin mångkultur gav Andreas en fantastisk uppväxt. Nu skriver han en bok om hotet från den framväxande högerpopulismen som utnyttjar förorten som rekvisita i det politiska spelet. ”Om du tar bor kulturen ur samhället sliter du bort vår själ” säger Andreas bland annat. Till podden.


2021 06 04

Christer Nylander

Christer Nylander

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Christer Nylander, ordförande i Riksdagens kulturutskott och riksdagsledamot för Liberalerna Christer engagerar sig förutom i kulturpolitiken även i skolfrågor och är en varm förespråkare för folkbildningen. ”Kulturpolitiken måste byggas in i en större berättelse om vart vi vill med Sverige för såväl individ som samhälle, på längre sikt.” menar Christer Nylander. Till podden.


2021 05 31

Robert Uitto

Sahar Burhan

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Robert Uitto. Ordförande för Länsteatrarna i Sverige regionråd för kultur (S) i region Jämtland Härjedalen och ordförande för ABF i Jämtland. Robert har flera andra uppdrag kopplade till kultur och folkbildning. Lyssna på en oerhört engagerad konst och kulturförespråkare som brinner för såväl kulturskaparna som för publiken. - I hela landet. Till podden.


2021 05 28

Sahar_Burhan

Sahar Burhan

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Sahar Burhan, bild och form-konstnär och satirtecknare. Hon är utbildad vid Fakulteten för konst vid Damaskus universitet och driver nu Galleri Kameleont i Norrköping samt konstföreningen V.O.D.K.A.N. som stöttar främst invandrade konstnärer. Hör henne berätta om varifrån hon hämtar sin konstnärliga inspiration och vilka uttryck hon väljer. Lyssna också på en Syrisk/Svensk kvinnas syn på Svensk jämställdhet och villkor för konstnärer. Hör också, från en som vet, om vad som händer när konstnärlig frihet inskränks och hur det visar sig i samhällets alla delar. Länk till satir som nämns i podden. Till podden.


2021 05 21

Astrid Menasanch Tobiesson

Astrid Menasanch Tobiesson

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Astrid Menasanch Tobieson , regissör, dramatiker, skådespelerska och skribent, född i Spanien men bosatt i Sverige. Lyssna på en konstnär med kunskap om och erfarenhet av vad det vill säga att leva i ett samhälle där demokratin och yttrandefriheten snabbt försvinner och hur det särskilt drabbar konstnärer och journalister. Även om den som skriver befinner sig i ett annat land. Till podden.


2021 05 21

Marika Andersson

Marika Andersson

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Marika Andersson, rektor vid Lövgärdets skola i Göteborg. Marika har alltid intresserat sig för konst och kultur som konsument, men hon har också gått steppkurs och senast gått en skrivarkurs, ”Lärare skriver” på Biskops Arnö. Nu integrerar hon, i samarbete med lärarna på Lövgärdesskolan, konst och kultur i undervisningen och i skolmiljön. Lyssna på en engagerad och innovativ rektor med kloka tankar om skolan och dess möjligheter! Till podden.


2021 05 18

Stephen Langridge

STEPHEN LANGRIDGE

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Stephen Langridge, konstnärlig ledare vid Glyndebourne Opera och festival i Sussex, England. Stephen har regisserat på de stora operahusen i London, Chicago, Oslo, Stockholm m.fl. och under sex år varit konstnärlig ledare för GöteborgsOperan. Stephen är känd för sitt samarbete med Share Music i såväl Storbritannien som i Sverige. Han är också känd för att leda pedagogiska projekt med skolelever, med intagna på högriskfängelser i Berlin och UK och även för att leda teater och musikprojekt i Sydafrikanska townships på 1990-talet. Men aldrig i rollen som ”kolonisatör” utan som regissör med en önskan att se och lära mer om människor och omvärlden. Stephen ger också i podden en blick på Sveriges kulturpolitik från ett annat håll. Lyssna på en man som verkligen får dig att känna att opera är för alla! Samtalet förs på engelska. Till podden.


2021 05 14

Ann Marie Engel

ANN MARI ENGEL

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Ann Mari Engel. Kulturpolitiker (v) i Stockholm, ordförande i Skådebanan och tidigare generalsekreterare i dåvarande Teaterunionen med såväl nationella som internationella uppdrag knutna till det. Ann Mari är också filosofie doktor i teatervetenskap. Lyssna på en person som haft stor betydelse för svenskt konst och kulturliv under flera decennier. Till podden.


2021 05 07

Ulrika Gudmundsson Schönberger

ULRIKA GUDMONDSSON SCHÖNBEREGER

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Ulrika Gudmundsson Schönberger, projektledare för Musik i vård omsorg och hälsa på Musik i Syd. Ulrika är också sångerska som röstmässigt rör sig mellan visa och konstmusik och ger konserter årligen. Hon har deltagit två gånger i melodifestivalen, 1988 med gruppen ”All of a Sudden” och 1995 tillsammans med Göran Rudbo och hon har körat bakom artister som Lisa Nilsson, Dan Hylander och Louise Hoffsten. Hennes stora passion är att driva projekt där musiken ger såväl unga som äldre möjlighet till en bättre hälsa och att utvecklas som människor med hjälp av musiken. Ulrika har ett stort intresse för filosofi, sociologi och psykologi så om inte sången varit självklar hade hon blivit läkare. Till podden.


2021 05 03

Staffan Göthe

STAFFAN GÖTHE

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst dramatikern, skådespelaren. och tidigare professorn vid teaterhögskolan i Malmö, Staffan Göthe. Han ser en möjlig öppning för ett djupare samtal mellan politiker och konstnärer/kulturarbetare som en nystart för ett värdigare samhälle efter pandemin. Till podden.


2021 04 30

Niklas Hjulström

NIKLAS HJULSTRÖM

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Niklas Hjulström, sedan 2016 teaterchef vid. Teater Västmanland. Efter examen vid Teaterhögskolan i Stockholm 1990 har han en lång karriär som skådespelare inom såväl teater som film/tv. bakom sig. Niklas har också varit chef för Angereds teater, konstnärlig ledare vid Folkteatern i Göteborg, regissör och ensemblechef vid Stockholms stadsteater samt hunnit med en karriär som sångare under artistnamnet Cue. Niklas arbetar utifrån principen ”Gräv där du står” och frågar publiken i alla åldrar om hjälp. Det ger honom stoff till berättelser om ögonblick som förändrat människors liv på ett eller annat sätt. Lyssna så får du veta mer om Niklas, om Västmanland och dess historia och förstås om Niklas syn på konst och kultur. Till podden.


2021 04 27

Magnus Aspegren

MAGNUS ASPEGREN

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Magnus Aspegren, VD för Riksteatern. tidigare VD för Folkoperan, VD/konstnärlig ledare för Norrlandsoperan och rektor för Operahögskolan. Magnus har tagit initiativ till #1000dagarkultur som Riksteatern driver i samverkan med ett antal aktörer för att visa på kulturens avgörande roll i vårt demokratiska samhälle. ” Till podden.

2021 04 16

Simon Norrthon

SIMON NORRTHON

Kulturförsvaret presenterar stolt veckans mångsidiga poddgäst Simon Norrthon. Simon är sedan 2018 förbundsordförande för Fackförbundet Scen&Film där han varit aktiv som ledamot i verkställande utskottet och haft ett antal uppdrag inom bl.a. upphovsrätt under många år. Simon är i grunden skådespelare, utbildad vid Teaterhögskolan i Stockholm. Han har arbetat på Unga Klara, inom film och tv IMDB och har de senaste åren varit anställd vid Kungliga Dramatiska Teatern. Han har även varit prefekt och lektor i skådespeleri vid Stockholms Konstnärliga Högskola. Simon beskriver sig själv som ”en glad kille på 54 jordsnurr”. Han vill att människor ska organisera sig och har en stark tilltro till konstens och kulturens demokratiska på- och inverkan på människa och samhälle. Till podden.


2021 04 09

Susanna Dahlberg

SUSANNA DAHLBERG

Denna vecka är jag stolt över att kunna presentera Susanna Dahlberg, VD för Regionteater Väst sedan 2013, som poddgäst. Susanna beskriver sig som ungen som själv fick tillgång till konst och kultur som barn. Hon har ägnat en stor del av sitt vuxna liv till att ge detsamma till barn och unga, bland annat på Backa Teater och nu på Regionteater Väst där hon också 2016 utsågs till Årets Chef i Västra Götalandsregionen, nominerad av sina medarbetare. Det var dessutom första gången en chef inom området kultur fick ta emot priset. Susanna har även skrivit den uppmärksammade uppsatsen om principen ”Armlängds avstånd” som hon hållit många föreläsningar om och som vi samtalar om i podden. Välkomna att lyssna! Till podden.


2021 04 01

Gunnar Bjursell

Gunnar Bjursell

Jag är mycket glad att kunna presentera vår första gäst i en serie poddar med syfte att föra in konst och kultur som en valfråga inför valet 2022. Han heter Gunnar Bjursell och är professor emeritus i molekylärbiologi och har tidigare forskat kring geners betydelse för folksjukdomar, såsom cancer och åderförkalkning. Det var en upplevelse av hur en konsert i vacker miljö en sommarkväll i Virserum i Småland i sällskap med en gammal musikervän påverkade honom rent fysiskt, som fick honom att börja kombinera sina forskarkunskaper och sitt livslånga kulturella intresse. Under de senaste femton åren har han engagerat sig i det framväxande forskningsfältet kring kultur, hjärna och hälsa. Han har tidigare initierat, och varit ledare för satsningen ”Kultur och hälsa” vid Göteborgs Universitet. Sedan år 2011 deltar han som koordinator för Cultural Brain Initiative, Centrum för Kultur, Kognition och Hälsa vid Karolinska Institutet i Stockholm. Den Kulturella Hjärnan Gunnar är redaktör för deras hemsida och en ofta anlitad föreläsare såväl i Sverige som i övriga Norden. Du kan också höra Gunnar tala om musikens helande krafter i inledningen till Håkan Hellströms låt ”Bit dig i läppen”. Håkan hittade hemsidan, tyckte att den var intressant och valde därefter att använda en introduktionstext skriven av Gunnar Bjursell i sin låt. Till podden.