Kulturforsvaret Logotype
START PODDAR INFORMATION KONTAKT

Välkomna till Kulturförsvarets nya hemsida – Nu med podd!

Vi arbetar för att få in konst och kultur som en valfråga inför valet 2022. Fri press och media och konst och kultur fri från styrning är grunden i ett samhälle som bygger på demokrati och yttrandefrihet. ... Pandemin ställer nya krav på alla som arbetar inom fältet konst och kultur – så även på Kulturförsvaret. Vi har därför bestämt oss för att starta en pod som ett led i vår strävan att få in konst och kultur i valrörelsen inför 2022. Alla poddar kommer att ligga på vår hemsida som är öppen för alla. Medverkande i poddarna är människor med kunskap och erfarenheter som bidrar till diskussionen om konstens och kulturens roll i samhället. Både vad den har för roll idag och tankar om en möjlig roll i framtiden. Jag leder samtalen, alla gäster kommer att få tala till punkt och delge sin syn på frågorna.

Alla får svara på två frågor utöver gästernas respektive ämne: -Varför anser du att det är viktigt att få in konst och kultur i debatten inför valet 2022? Och - På vilket sätt och av vilka anser du att konst och kulturpolitiken bör debatteras inför valet 2022 – så att det som står i alla kulturplaner blir tydligt. Att konst och kultur är viktigt för både samhället och alla medborgare? Utifrån våra samtal kommer jag att sammanställa punkter som Kulturförsvaret kan framföra till politiker och/eller skriva artiklar om inför valet 2022 och därmed deltar vi i debatten.

Det är ingen tillfällighet att den första poden handlar om kultur och hjärna och den påverkan som konst och kultur har på oss som människor i en vidare bemärkelse. Under pandemin har regering och riksdag klokt nog tagit råd från expertmyndigheten och vår förhoppning är att efter valet 2022 ska de sätta samma tillit till forskningen på området konst och kultur så att forskningen kan bidra till att de kan ta beslut som är kloka och väl underbyggda på ett antal politikområden. I poddarna kommer även ett stort antal människor med erfarenheter från konst och kulturområdet till tals och även där hoppas vi att politiker kommer att lyssna och ta till sig av den kunskap som erbjuds. Varmt välkomna att lyssna! Se under rubriken Aktuellt för information om gästerna i vår pod som läggs ut efterhand.

Ulla Berg Svedin
Frilansande skådespelerska
Grundare av Kulturförsvaret